Neden Solak Olunur?


Kişilerin motor becerilerinin baskın olduğu sol el, dünya üzerinde nüfusun sadece %10’unu kapsar. Sağ elin dominant olduğu çoğunluk sebebiyle düzenin sağ elini kullananlar üzerine kurulması, solakları bireysel yetenek gerektiren durumlarda öne çıkarmakla beraber, organizasyonun gerektirdiği aktivitelerde daha düşük bir beceriye sahip olmalarına neden olmuştur. Oranlar arasındaki büyük farklılıklarla birlikte sağ ve sol el kullanımına yönelme sebepleri bilim dünyasının ilgisini çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur.

Henüz bilimsel araştırmalar net bir sebep ortaya koyamasa da, solaklığın genetik nedenlerle kaynaklandığına dair tahminler vardır. Bir çocuğu ebeveynlerinden solak olan var ise çocuğunda solak olma ihtimalini ortaya koymuştur. Özellikle anne ve babanın her ikisinin solak olması durumunda çocuğun sol elini kullanma ihtimali % 26 oranındadır. Sadece annenin solak olması durumunda bu oran % 22 iken babanın solaklığı durumunda bu oran % 17’ye düşer. Bu araştırmalara bağlı olarak ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, anne karnında gözlemlenen bebeklerin doğumdan önce anne karnındaki pozisyonuna bakılarak hangi eli kullanacağına dair belirtiler göstermesi solaklığın bir tercih olmadığını ortaya koymuştur.

Solaklar sporda başarılı

Araştırmalar sonunda ortaya konan sonuçlardan bir diğeri ise, İki temel bölümden oluşan insan beyninde, görsel uzlamsal işlem çoğunlukla ters yapıda işler. Bu duruma göre sol eli baskın olan insanlar daha çok sağ beynini kullanır. Sağ el ise beynin sağ tarafını kullanmakta birlikte konuşma, analitik zeka ve mantığın işlevsel olduğu taraf olması bakımından sağ elin baskın olmasının sebebini de ortaya koyar niteliktedir. Sol eli baskın kılan beynin sağ tarafı ise, daha çok yaratıcılık, sanat, görsel hafıza ve sezgisel yeteneklere sahiptir.

Sol elin kullanımı ile ilgili ortaya çıkan ilginç sonuçlardan biri bireysel sporlarda daha başarılı olmalarıdır. Bundaki en büyük neden sol el kullananların sağ ele göre oluşturulmuş düzende daha fazla beceri kazanmasından ileri gelir. Bunun yanında sol el kullananların daha çok kazalara maruz kalması da yine bu düzenin bir sonucudur.

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir diğer veri ise, solak insanların duygusal ve davranışsal sorunları sağ elini kullananlara göre daha yüksek oranda yakalandıklarını gösterir. Ayrıca İngiltere, ABD ve Avustralya’nın yaptığı çalışmalar sonucunda sağ el ile sol eli kullananlar arasında zeka olarak çok büyük fark bulunmamakla birlikte sol elini kullananların matematik ve müzik konusunda daha yetenekli olduğu ortaya konmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.