Nükleer Tıp Teknikleri Nedir? Ne İş Yapar?


Nükleer Tıp Teknikleri Nedir?

Nükleer tıp teknikleri, hastalığın teşhisi ve tedavisi çin kullanılan radyofarmasötik maddeleri belirlle bir organ veya doku üzerinde, güvenli ve gerekli dozda kullanarak görüntüleme (Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI gibi ) işlemlerini yapan eğitimli ve teknik donanıma sahip sağlık teknikeri yetiştiren bölümdür.

Nükleer tıp teknikleri, fizyolojik evrelerin görüntülenmesine ve spesifik hastalıkların tedavisinde uygulanan ve hızla gelişen bir bölümdür.

Eğitim Süresi ve Dersler

Nükleer tıp teknikleri bölümü eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimlerini üniversitelerin Sağlık veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında görürler. 2 yıllık önlisans programıdır. Nükleer tıp teknikleri bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘Nükleer Tıp Teknikeri’ unvanı verilmektedir

2 yıllık eğitim süresinde gördükleri dersler;

1. Yıl : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Türk Dili , Anatomi ve Fizyoloji,Radyolojik Anatomi,Tıbbi Terminoloji, Nükleer Tıp Görüntüleme, Radyofarmasi, Nükleer Tıp Fiziği, Klinik Eğitim ve Uygulamaları, Nükleer Tıbba Giriş, Nükleer Tıp Laboratuvarı, Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma ve Görüntüleme Cihazlarının Yapısı dersleri verilmektedir.

2. Yıl: Radyofarmasi, Radyoterapi, Nükleer Tıp Laboratuvarı (Sıcak Oda),Tıbbi Etik ve Hasta Hakları, Yabancı Dil,Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Radyolojik İnceleme, Klinik Eğitim ve Uygulamaları, Temel İlk Yardım derslerini görmektedir.

Nükleer Tıp Teknikleri Ne İş Yapar?

Nükleer Tıp
Nükleer Tıp

Nükleer tıp görüntüleme, radyofarmasötik (hastalığın teşhis ve tedavisi amacıyla kullanılan radyoaktif maddelere) adı verilen kimyasalın uygulanmasını içerir.

Radyofarmasötik madde enjeksiyon yoluyla veya yutma yoluyla uygulanır. Bu kimyasal madde vücutta dışarıya atılmadan önce belirlenen organ veya dokuya doğru hareket eder. Kimyasal madde vücutta geçişi sırasında, çıkardığı alanın görüntülerini oluşturmak için yaydığı radyasyonu tespit etmede detektör kullanır. Nükleer tıp görüntülemede farklı teknikler kullanılarak organ veya dokunun 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntülerini oluşturur. Bu işlemleri yaparken Nükleer Tıp Uzmanları kontrolünde ve gözetiminde çalışırlar.

Nükleer tıp teknikleri kullanılarak yapılan tanı ve tedavi yöntemleri ile diğer görüntüleme teknikleri arasında ki temel fark, nükleer tıp teknikleri incelemesi yapılan doku veya organın fizyolojik yapısını gösterirken, bilgisayarlı tomografi (BT taraması) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI taramaları) gibi geleneksel görüntüleme sistemlerin sadece anatomi ve yapısını göstermesidir.

Nükleer Tıp Teknikeri Görevleri

  • Hastayı prosedürlere uygun şekilde hazırlar ve hayati fonksiyonlarını nabız, solunum gibi takibini yapar,
  • Nükleer tıp cihazların çalışır hale getirir ve kontrolünü yapar,
  • Nükleer tıp görüntüleme prosedürlerini uygular ve görüntüyü çeker,
  • Radyofarmasötik maddeyi hazırlar ve uygun dozda hastaya uygular,
  • Hastaya radyonüklid tedaviyi uygulanmasına yardımcı olur,
  • Radyasyon ortamında çalıştığı için hasta, hasta yakınları ve kendisinin güvenliğini sağlar, gerekli önlemleri alır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.