Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığı


Anksiyete Bozukluğu türünden bir psikolojik rahatsızlık olan Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı hastalığı kişilerin hayatlarını kısıtlamaktadır. Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığı kişilerin kontrol edemedikleri düşüncelere neden olmaktadır. Bu düşünce kısıtlaması kişilerde strese, yoğun konu hakkında düşünme duygusuna neden olmaktadır. Bu hastalık sahibi kişiler herhangi başka bir şey düşünememektedir. Genellikle bir konu üstüne yoğunlaşırlar ve sadece bu konunun acil bir şekilde yapılması gerektiğini düşünürler. Bu düşünce kısıtlaması kişilerde sosyal hayattan uzaklaşma ve diğer birçok sorunu beraberinde getirmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif

– Mikrop veya herhangi bir bakterinin bulaşmasından korkma
– Başka kişilere zarar vermekten korkma
– Herhangi bir hata yapma veya hataya sebebiyet vermekten korkma
– Günahkar olmaktan veya şeytanca düşüncelerden korkma
– Sosyal bir şekilde yapılmaması gereken bir hareketin yapılmasından veya rezil olmaktan korkma
– Kusursuzluk, düzen ve simetri ihtiyacı
– Sürekli güvence ihtiyacı ve sürekli kuşku
Yaygın kompülsiyon belirtileri:
– Tekrar bir şekilde sürekli ellerini yıkama, duş alma ve yıkanma ihtiyacı duymak
– Kapı tokmağına dokunmayı ve el sıkışmayı reddetmek
– Ocak, ütü ve benzeri eşyaları sürekli olarak kontrol etme ihtiyacı
– Sürekli olarak bazı şeyleri kontrol etmek
– Belirli bir sırayla yemek yeme alışkanlığı
– Rutin halini almış işleri yüksek bir sesle veya içinden sayı sayma
– Sürekli olarak bir şeyleri rutin bir şekilde düzenleme ihtiyacı
– Uykuyu bölen kelimelerle, can sıkan şeylerle sürekli olarak rahatsız edici şeyleri tekrarlama
– Belirli cümleleri, duaları ve kelimeleri sürekli olarak tekrarlama
– Belirli bir sayıda işleri yapma
– Değeri olmayan şeyleri sürekli olarak biriktirmek veya toplamak

Obsesif-Kompülsif Bozukluğa Ne Neden Olur?

Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığının nedeni günümüzde tam olarak bilinememektedir. Fakat yapılan araştırmalara göre şöyle bir sonuca ulaşabiliriz ki, Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığının nedeni çevresel ve biyolojik nedenlerdir.

Biyolojik Nedenler

Beyin son derece karmaşık yapıdır. Beynin normal bir şekilde çalışması için gerek duyulan milyonlarca nöron adlandırılan milyonlarca sinir hücresi mevcuttur. Nöronlar kendi aralarında elektrik sinyalleri vasıtasıyla iletişim kurmaktadır. Nörotransmiter adlandırılan kimyasallar sinir hücreleri arasında elektrik sinyallerinin gönderilmesini sağlamaktadır. Araştırmalar sonucunda belirlenmiş olan bir bilgiye göre serotonin adlandırılan Nörotransmiterin düşmesi sonucu Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığının gelişiminin arasında bir bağlantıya ulaşılmıştır.

Serotonin düşmesinin ebeveynlerden çocuklara geçtiği de araştırmalar sonucunda saptanmış bilgilerden biridir. Bu durum sonucunda Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığının genetik bir hastalık olduğunu da söyleyebilmemizi sağlamaktadır. Beynin bazı noktaları ayrıca serotinin dengesizliği nedeniyle Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığının gelişimi sağlandığı da araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Bu sorunun beynin planlama ve sağduyu ile ilgili bölümlerinin bedensel olarak hareketler içeren komutları veren bölgeleriyle bağlantılı olması ve beyin yolaklarıyla bağlantılı olmasına da bağlanmaktadır.

Çevresel Faktörler

Kişinin başına gelen bazı stres içeren durumlar kişide Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığını yaratabilir. Bazı durumlarda ise bu çevresel stres yaratan faktörler kişilerde var olan Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığını daha da ilerlete veya kötüye gitmesini sağlayabilir. Bu faktörler:
– Yaşamsal olarak değişiklikler
– Taciz olayları
– Hastanın çok sevmekte olduğu birinin ölmesi
– Hastalıklar
– İlişkiyle bağlantı olan konulara kaygı sorunu
– Okul veya meslek ile ilgili kişilerin yaşamış olduğu sıkıntılar ve stres

OKB  Ne Kadar Yaygındır?

Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığı ABD genelinde 3,3 milyon yetişkinde görülen çocuk ve gençlerin ise 1 milyonunu kapsayan bir hastalıktır. Hastalık genel olarak kişilerin çocukluk, gençlik ve yetişkinliğin ilk dönemlerinde gözüken bir hastalıktır. Sadece ABD değil, dünya genelinde de, son derece yaygın bir hastalıktır. Sosyoekonomik alt yapı ve ırk demeden, kadın ve erkeklerde eşit bir oranda gözükmektedir. Hastalık tüm dünya genelinde en çok yaygın olan fakat küçük görülen büyük bir psikolojik rahatsızlıktır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tanısı Nasıl Konur?

Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığı için herhangi bir labaratuvar testi yapılamamaktadır. Doktor genellikle kişilere ayırmış olduğu ritüellere ve belirtilere göre tanısını koyar ve tedavisini başlatır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi

Takıntı Hastalığı kendi kendine iyileşebilecek bir hastalık değildir. Kişiler mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi ve bilişsel davranış tedavisi en etkili tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemleri aynı anda uygulandığında kişilerin tedavi olduğu ve tekrar aynı sorunları yaşamadığı gözlemlenmektedir.

Bilişsel Davranış Terapisi

Bilişsel davranış terapisi Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığı yaşayan kişilerin korkularına karşı çıkmalarını sağlamaktadır. Bu terapiyi gören kişiler zamanla korkularıyla karşı karşıya gelerek kendi korkularını yenmeye başlamaktadır. Bu korkuları yenerken aynı zamanda psikiyatr tarafından destek alan Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastası kişi, daha da cesaretlenmektedir. Kişilerde görülen felaket içeren düşünceler ve abartılmış düşünceler kişilerle yüzleştirilerek ne kadar küçümsenecek durumlar olduğu gösterilir. Bu sayede yaşanılan panik atakların nedenleri ortadan kaldırılır.

İlaç Tedavisi

Selektif serotonin geri alımını sağlayacak inhibitörler ve trisiklik antidepresanlar Obsesif Kompülsif Bozukluk – Takıntı Hastalığının etkisini azaltmaya yaramaktadır. İlaç tedavisi ve bilişsel davranış terapisinin işe yaramadığı durumlarda Eloktrokonvulsif Terapi (EKT) veya cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Eloktrokonvulsif Terapi (EKT) tedavisinde hastanın kafasına elektrotlar takılmaktadır ve beyine nöbete neden olan bir dizi şok verilmektedir. Bu nöbetler hasta beyninde bulunan nörotransmitterlerin salınmasına yardımcı olmaktadır. Sürekli bir şekilde tedavi uygulanması kişilerde hastalığın yok edilmesini veya seviyesinin düşürülmesini sağlamaktadır. Erken teşhisler her zaman kişilerin hastalıktan erken kurtulmasını sağlamaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.