Okyanusların Derinliklerine Göre Sırası


Dünya yaklaşık yüzde 71’i suyla kaplıdır. Dünyadaki toplam suyun % 97’si tuzlu sudır. Bu tuzlu su, okyanusta bulunan sudur. Dünyada toplam 5 okyanus var. Bu okyanuslar Pasifik, Hint, Atlantik, Kuzey Kutbu ve Güney okyanusu. Bu okyanus, toplam suyun % 97’sine sahiptir. Diğer su kaynağı ise doğal kaynaklar, göller ve nehirler, akarsular, kuyular ve yağmur sularıdır. Bu yazıda, dünyadaki en derin okyanusun sahip oldukları maksimum derinliğe göre sıralanacağız.

Okyanus yeryüzünün büyük bölümünü kaplar. Onlar Dünya’daki en büyük su rezervleridir. Okyanus, çok çeşitli su bitkileri ve fauna türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Okyanusun sadece yaklaşık % 5’i insan tarafından araştırılmıştır. Okyanusta keşfedilmeyi bekleyen pek çok eşsiz bitki örtüsü ve fauna vardır. Okyanusta bugüne kadar 230.000 flora ve fauna türü keşfedilmiştir. Okyanusdaki toplam su hacmi, ortalama 3,700 metre derinliğe sahip yaklaşık 1,35 milyar kilometre küptür.

Okyanus
Okyanus

Arktik Okyanusu

Arktik okyanusu, dünyanın beşinci en derin okyanusu. Azami 5,625 metre derinliğe sahiptir ve 15.558.000 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Toplam okyanus alanının % 4,3’ünü kaplar. Kuzey Kutbu’nun büyük kısmını kaplar ve bazen Atlantik Denizi olarak kabul edilir. Ortalama derinliği 1.295 metredir. Sahil şeridi 45,389 kilometre uzunluğunda.

Güney Okyanusu

Güney okyanusudünyanın dördüncü en derin okyanusuMaksimum 7.236 metre derinliğe, yani 23.737 ft’ye sahiptir ve 21.960.000 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Toplam okyanus alanının % 6,1’ini kaplar. Antarktika’yı kapsar ve Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu’nun uzantısı olarak kabul edilir. Ortalama 3.270 metre derinliğe sahiptir. Sahil şeridi 17.968 kilometre uzunluğundadır.

Hint Okyanusu

Hint Okyanusu, dünyanın en derin üçüncü okyanusuMaksimum 7,455 metre derinliğe, yani 24.460 ft’ye sahip olan bu alan 70.560.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Toplam okyanus alanının % 19,5’ini kaplar. Afrika ve Avustralya’yı ayırır. 3,741 metre ortalama derinliğe sahiptir. Sahil şeridi 66.526 kilometre uzunluğundadır.

Atlantik Okyanusu

Atlantik okyanusu dünyanın en derin ikinci okyanusuMaksimum 9,219 metre, yani 30,246 ft derinliğe sahiptir ve 85.133.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Toplam okyanus alanının % 23,5’ini kaplar. Avrupa ve Afrika’yı Amerika ile ayırır. Ortalama 3.646 metre derinliğe sahiptir. Sahil şeridi 111,866 kilometre uzunluğundadır.

Pasifik Okyanusu

Pasifik okyanusu dünyanın en derin okyanusudurMaksimum 10,924 metre, yani 35.837 ft derinliğe sahip olan bu okyanus, aynı zamanda dünyanın en büyük okyanusu. 168.723.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Toplam okyanus alanının % 46,6’sını kaplar. Okyanusya ve Asya’yı Amerika’larla birleştirir. Ortalama 3.970 metre derinliğe sahiptir. Sahil şeridi 135,662 kilometre uzunluğundadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.