Ostrogotlar Hakkında Bilgi


Vizigotlar ve Ostrogotlar kimlerdir, Gotlar kimdir, Gotların tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi.

Gotlar’ın iki kısmından birini teşkil eden Cermen halkı, Ortaçağ Avrupa tarihini ve gelişmesini oldukça etkilemişlerdir. Gotiar Baltık bölgesinden gelmişler ve ağır bu ilerlemeyle birkaç yüzyılda Rusya’yı aşarak Karadeniz bölgesine varmışlar, burada yerleşmişlerdir. 3. yüzyılda bura da hakimiyet ve zirai bir hayat düzeni kuran Ostrogotlar’ın bu hakimiyetleri 370 yılında doğudan gelen Hunlar tarafından sona erdirilmiştir.

Ostrogotlar

O tarihte, Gotlar, Diniester ırmağının batısında yaşayan Vizigotlar (ya da Batı Gotlar) ve ırmağın doğusunda yaşayan Ostrogotlar (ya da Doğu Gotlar) olmak üzere ikiye bölünmüşlerdi. Hunların batıya ilerlemesi üzerine, kaçmak zorunda Gotlar, 378’de Roma ordularını yenmişler ve ondan sonra bir süre imparatorluğun çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir.

İmparator Teodosius, Ostrogotlar’ın bugünkü Macaristan bölgesinde yerleşmelerine izin vermiş; ancak Ostrogotlar burada da Hunlar’ın hâkimiyetine girmişler ve 451’deki Katalonya savaşında Hunlar1 ın müttefiki olarak yer almışlardır. Atilla’nın ölümü, Gepidler’in de yardımıyla, birkaç yıl içinde Hun boyunduruğunu kırmışlar ve Pannoia’ya bağlanmışlardır.

470 yılı dolaylarında Aşağı Moesia’yı işgal ederek Balkan Yarımadası’na inmişler, İstanbul’da rehine olarak tutulan Teodorik’i çağırmışlar ve onu .471’de başa geçirmişlerdir. Teodorik, Doğu Roma imparatoru Zenon’dan, hâkimiyeti elinde tutan Odoakr ile çarpışmak için izin almış ve 493 yılında Odoakr’ı yenmiştir. Bunun üzerine Teodorik, İtalya’da Bizans’ın hâkimiyetini tanıyan ve kendini Roma İmparatorluğu’nun bir parçası sayan Ostrogot Krallığı’nı kurmuştur. Bu krallık, Roma müesseseleri ile Cermen görüşlerini bir-araya getiren bir birleşim olmuştur. Fakat yıllar geçtikçe Papalık’la ve eski Ro-i ma aileleriyle olan ilişkileri zayıflamış ve Teodorik öldükten sonra başa geçenler kendisi kadar güçlü olamamışlardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.