Otizm’in (OSB) Sebepleri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri


Sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını ve gelişmesini etkileyen gelişim bozukluğu rahatsızlıklarından biri olan otizm, Genetik bir hastalık olup genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkmaktadır. Zeka seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır. Zeka seviyesi sadece bir ölçüt değildir otizmde.

Erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir.Peki otizme sebep olan nedir? Kısaca bahsetmek gerekirse;Sosyal ilişkilerde güçlük,Konuşma güçlüğü,Sessiz iletişimde zorlanma,Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma,Değişikliklere karşı tepki ve direnç göstermedir.

Çocuklarda 2 yaşından itibaren kendini gösteren sosyal ve fiziksel gelişim bozukluğuna verilen isimdir Otizm. Bu çocuklar öğrenmede ve algılama da sorun yaşarlar. Otistik spektrum bozukluğu (OSB) olarak tanımlanır. Büyük bir bölümünde zeka geriliği olarak tanımlanmasına karşılık bazen zekası normal veya çok daha fazla olan çocuklarda içlerinden çıkmaktadır. Bu çocuklarının zeka boyutları ne olursa olsun öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların çoğu hayatları boyunca ailelerine yada başka birilerine bağımlı olarak yaşamaktadır. Kavramaları ve öğrenmeleri çok geridir. İletişime ve sosyal etkileşime zarar veren bir hastalıktır. tekrarlanan ve sınırlı davranışlara yol açan insan beyninin gelişimini engeller. Bu yineleyici ve sınırlı davranışlar;

 • Stereotipi  kafayı ve vücudu sallamak, elleri çırpmak gibi amaçsız hareketlerdir.
 • Kompulsif davranış  smetrik hassasiyettir. nesneleri  bir düzende görmek isterler ve ne olursa olsun düzene koymak için rutin kuralları izler. İsteyerek yapılır.
 • Kendini yaralama karşısındaki kişiye zarar veren ya da kendini ısırarak zarar verebilecek hareketleri içerir. Dominick et al., yapmış olduğu takipler sonucunda otistik olan olan çocukların %30 kadarında kendini yaralama davranışlarından etkilendiğini belirtmiştir.
 • Sınırlı davranış yaptıkları şeylere sınır koyarlar; örneğin sadece bir diziyi izlemek veya aynı renkte parke taşlarına basmak gibi. Bunların dışına çıkmak onlar için rahatsız verici ve korkutucudur.
 • Tekdüzelik  her şeyin tekdüze olmasını isterler. değişikliklere karşı çıkarlar ve bunun için direnirler; örneğin eşyaların yerlerinin değiştirilmesine, mobilyaların yer değiştirilmesine karşı çıkarlar.
 • Rutin davranış her gün yaptıkları bütün etkinlikeri tekrarlı olark aynı şekilde yaparlar ve bunun dışına çıkmak onlara büyük rahatsızlık verir; örneğin her gün makarna yemesi ya da aynı mavi elbiseyi giymesi gibi.

Otizmin nedenleri

Otizm genetik bir hastalıktır fakat çoklu gen etkileşiminden mi yoksa mutasyon sonucunda mı gerçekleştiği henüz açıklanamamıştır. Araştırmacılar ikiz denekler üzerinde yapılan deneyler sonucunda ortak çevre koşulları ve diğer tıbbi sendromlar olmayan ortamlarda otizm riskinin %90 oranında genetik olduğunu tesbit etmişlerdir. Tek gen mutasyonu veya tek kromozon anomalileriyle izlenmemektedir. Sadece otizm ile  bağlantılı genler OSB’ye yol açtığı da gösterilememiştir. Ailelerinde otistik olmayan bireylerin çocuklarında otizm olmayacak diye bir şart yoktur. Gen kopyası varyantlarından kaynaklı olarak otizm gelişebilir. Bu mayoz bölünme sırasında oluşan bozukluklar sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Yani her insanda otizme yol açan genler mevcuttur.

Ayrıca doğum kusurları otizmi tetikleyebilir. Çevresel etkilerin otizme etkisi bilimsel olarak kanıtlanmasa da bunun üzerine detaylı araştırmalar hala yapılmaktadır. Bu çevresel etkenler; radyoaktivite, ağır metaller, hastalıklar, solventler, egzoz gazı, plastik ürünlerde kullanılan flatallar ve fenoller, alkol, sigara, uyuşturucu ve aşılar diye sıralanmıştır.

Bu hastalık erkek çocuklarında kız çocuklarına göre 4. kat daha fazla olarak rastlanmaktadır. Otistik bir çocuğun gelişimi;

 • İlk olarak kendini konuşmada belli eder. Dil gelişimi çok gecikir.
 • Sosyalleşme sürecine çok geç adım atar. Adım attığında da tam olarak sosyalleşemez.
 • Onun için duygusal bir tepki yoktur. Duygusal tepkilere kendini tamamen kapatır.
 • Beyinsel işlevsizlik durumunda dengesizlikler gözlenir.
 • Etkinlikleri sınırlı olarak gerçekleştirir.

İlk doğduğunda anlaşılması çok zor olan bu hastalık, çocuğun konuşma zamanı gelince veya toplumla iletişim döneminde rahatlıkla fark edilebilir.

Çocuğunuzun otistik olup olmadığını tespit etmek için

OSD’li çocukların aileleri genellikle 2 yaşına gelmeden önce çocuklarındaki bu rahatsızlığın farkına varırlar. Tedaviye başlanmaması veya geciktirilmesi uzun süreli sonuçlara sebep olabilir.  Aşağıda OSD değerlendirmesine yardımcı semptom kontrol listesi bulunmaktadır. Çocuklarınızdaki gelişim anomalilerini bu listeden kontrol ederek ihtimalleri karşılaştırabilirsiniz. Bu listedeki anomalilerin tamamının çocuğunuzda olması onun illaki OSD’li olması anlamına gelmiyor. Doktorunuza gittiğinizden en sağlıklı sonuçları onlardan alabilrisiniz. Aşağıdaki listelerden herhangi birisi varsa zaman geçirmeden bir uzmana danışöanızda fayda vardır.

 • 12 ay geçmesine rağmen çocuk hiç gevelemiyor, konuşma eylemi göstermiyorsa,
 • 12 ay geçmesine rağmen el işaretleri yoksa (yani el sallama, işaret etme, parmakla gösterme)
 • 16 aylık oldu ama tek bir kelime dahi ağzından çıkmadıysa.
 • 24 aylık olduğu halde kendiliğinden iki kelimelik konuşma olmaması. (başkası tarafından çıkarılan seslerin yinelenmesi dışında (ekolali))
 • Herhangiyaşta konuşma ve sosyal iletişim becerilerinin kaybı.

Otizm’in sebep olduğu rahatsızlıklar;

 • Otistik bir çocuk sizinle asla göz kontağı kurmaz.
 • Bir an göz göze gelinse gözlerini hemen kaçırır.
 • Sürekli olarak huzursuz bir ruh halleri vardır. Duygusal yaklaşımlarınıza karşılık vermezler.
 • İçlerinde bazıları vardır ki sıcak, soğuk algıları bile kapalıdır. Bu durumlarda bile tepki vermezler.
 • Bazıları ev ya da eşya değişikliğini kaldıramaz ve çok ters tepkiler verebilir.
 • İçlerinde bir grup vardır ki bu çocuklar çok tehlikelidir. Huzursuzluk hallerinde kendilerine ve çevrelerinde ki eşyalara rahatlıkla zarar verebilirler.
 • Beyinlerin evin şeklini, odanın şeklini vs hep ezber yaparlar. Sonra bu yaşam alanlarında olabilecek küçük bir obje değişikliği onlarda büyük bir stresin oluşmasına yol açar.
 • Konuşma kelimeleri çok sınırlı kalır. Hiçbir zaman normal insanlar gibi konuşamazlar. En çok duydukları kelimeleri papağan gibi tekrarlarlar.
 • Bütün dünyadan izole edilmiş, kendilerine ait bir dünyaları vardır. Sosyalleşmeye onları kimse zorlayamaz.
 • İnsanlarla iletişim kurup zaman geçirmek yerine objelere ve cansız varlıklara bağlanırlar.
 • Hayatı boyunca hiç konuşmayanları vardır.
 • Dokunmaktan nefret etmelerine karşılık, bazıları sıkıca sarılmaktan çok hoşlanır.
 • Yüksek sesle onlara yaklaşmayın. Bir anda çılgına dönebilirler.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.