Otobiyografi Nedir? Nasıl Yazılır?


Otobiyografi, bir kimsenin kendi hayatını yazması demektir.

Kendi hayatını yazan kişi yaşadıklarını kağıt üzerinde var etme kararını vermiş; bir başka deyişle, hayatını bir metne dönüştürmüştür. Bir kimseyi kendi hayatını kağıda geçirmeye yönelten çeşitli güdüler olabilir, ama bu güdüler ne olursa olsun, bir benlik meselesi vardır ortada.

Kişiliğini topluma tanıtmaya değer bulur hayatını yazan insan kişiliğini tanıtırken genellikle içini döker. Bu kişilik bazen de, topluma sunulan, daha doğrusu, yüceltilen bir kişiliktir. Her iki durumda da yazma ihtiyacı aynı anlam dizisi üzerinde yer alan güdülerden doğar: itiraf etme, kamuya açma, ifşa etme, teşhir etme, günah çıkarma, şifa arama, aklanma, meşrulaştırma, gerçeği gizleme, kayıt altına alma, ölümsüzleşme gibi. Yazılan metin anıların, gözlemlerin, tanıklıkların, dostlukların, hayal kırıklıklarının, kısacası hayatın çözümleyici, irdeleyici bir bakışla anlatılan hikayesi olabilir.

Otobiyografinin Özellikleri

  • Kişinin doğduğu andan itibaren yazıldığı ana kadar yaşadıklarından oluşmaktadır.
  • Kişi çoğunlukla kendisiyle birlikte ailesinden ve yakın çevresinden bahseder.
  • Yazar kendi hayat hikayesini ele alsa da gerçeklerden şaşmamalıdır.
  • Kronolojiye dikkat edilmelidir.
  • Tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmemelidir.
  • Resim ve belgelerden yararlanılmalı, söylentilerle otobiyografinin inandırıcılığı azaltılmamalıdır.
  • Düşünsel bir plana göre yazılmalıdır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.