Öykü (Hikaye) Nedir? Kısaca Özellikleri ve Türleri


Öykü (Hikaye) Nedir? Kısaca Özellikleri ve Türleri

Yaşanmış yada yaşanması muhtemel olayları yer, zaman belirterek ayrıntıya inilmeden işleyen edebi metinlere öykü (hikaye) denir. Öyküye aynı zaman

  • Hikaye, olay merkezli bir yazı türüdür.
  • Hikayede anlatım kısa, özlü ve yoğundur.
  • Şahıs kadrosu romana göre daha azdır.
  • Karakterler belli bir olay içinde gösterilir.
  • İç içe girmiş olaylar örgüsü yoktur.
  • Kişiler, zaman ve mekanlar ayrıntılı tasvir edilmez.
  • Ayrıntıların romana göre daha az olmasıyla bu türden ayrılır.
  • Dünyada ilk çağdaş öykü örnekleri G. Boccacio “Decameron Öyküleri” adlı eserdir. Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayet” adlı eseri ilk öykü kitabıdır. Batılı anlamda ise Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseri sayılabilir.

Hikaye Türleri

Olay Öyküsü (Klasik Öykü)
Olayın serim-düğüm-çözüm şeklinde anlatıldığı hikaye türüdür. Fransız yazar Maupassant bu türün en önemli temsilcisidir. Edebiyatımızda bu türün en önemli ismi Ömer Seyfettin’dir.

Durum Öyküsü (Kesit Öyküsü): Bir olayın, durumun, olgunun küçük bir kesiti ele alınır. Bu türün en büyük temsilcisi Çehov’dur. Edebiyatımızda Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal bu türde eserler vermiş yazarlardır.

Modern Öykü: İnsanların her gün gördüğü fakat üzerinde düşünmediği durumların gerisindeki gerçekler, hayaller ve olağanüstülükleri gösterir. En önemli temsilcisi Franz Kafka’dır. Edebiyatımızda Haldun Taner modern öykünün en önemli temsilcisidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.