Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?


Kişinin başına gelebilecek herhangi bir sağlık problemi sonucunda veya bir kaza durumunda yaralanması sonucunda oluşabilecek teşhis ve tedavi masraflarını karşılayan bir tür sigortaya özel sağlık sigortası denir. Sigorta şirketleri tarafından yapılan bu sigortanın kapsamı, ücretlendirmeleri ve geçerlilik şartları kişiye göre değişkendir.

Özel sağlık sigortası sırasında yapılan prim ücretlendirmeleri kişinin sağlık geçmişiyle orantılı olarak değişecektir. Kişinin sağlık geçmişi kapsamında sigorta şirketleri kişiye geçirebileceği riskler ve genetik faktörler açısından bütünüyle bakmaya çalışır. Bu aşamada sigorta şirketleri kişiyi sigortalarken ücretlendirmeyi bu değerlendirmelere göre yapar. Bu değerlendirme kapsamında kişinin mevcut sağlık durumu, geçmiş hastalıkları, yaşı, kalıtsal rahatsızlıkları olup olmadığı ve ailesel genetik durumları gibi tüm sağlık geçmişi yer alır. Bu yönde sağlık geçmişi büyük riskler taşıyan kişilerin primleri daha yüksek olacakken, düşük risk altında olan kişilerin primleri de daha düşük olacaktır.

O halde denilebilir ki özel sağlık sigortasının genç yaşlarda yapılması daha makul olacaktır. Çünkü sigorta şirketi sigortalı kişinin sağlık durumu ve risklerini ne kadar erken sürede takip etmeye başlarsa o kadar avantajlı ücretlendirmeler sunacaktır.

Özel sağlık sigortası yaptırılırken kişinin seçimi ve sigorta kapsamı çelişebilir. Kişinin istediği sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavisi belki sigorta şirketi tarafından kapsam dâhilinde olmayabilir. Bu yüzden özel sağlık sigortası yaptırılırken şirketin kapsam ve kısıtlarına dikkat edilmelidir.

Sigorta şirketleri tarafında sunulan limitli, limitsiz veya belli bir tutara kadar gibi avantajlı teminat seçenekleri de mevcuttur. Kişi bunun bilincinde olarak kendini bu kapsamlara dâhil etmelidir.Normalde bilindiği gibi tedavi ücretlendirmeleri ayakta ve yatarak tedavi olmak üzere değişkendir. Burada ayakta tedaviden kasıt doktor muayenesi, ilaç, teşhis ve tanı teknikleri, fizik tedavi, hamilelik ve doğum ile ilgili giderler ayakta tedavi giderleri kapsamındadır. Sigorta şirketleri anlaşmalı sağlık kurumları’ndaki sağlık harcamalarını takip eder ve kişiler adına ödeme yapar. Bunlara röntgen, laboratuar, çocuk aşısı gibi harcamalarda dahildir. Elbetteki eklenti teşhis ve tedavi masrafları prim ücretlendirmelerine de yansıyacaktır.

Özel sağlık sigortası yaptırma sürecinde kişiden sigorta şirketi tarafınca şahsi belgeler, kimlikler, bir takım sağlık kapsamında muayene kontrolleri talep edilecek ve incelemeye alınacaktır. Sigorta şirketinin kişiyi değerlendirmesi üzerine belirli prim ücretleri talep edecek ve karşılıklı anlaşmaya varılarak sigortalama süreci tamamlanacaktır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.