Paleolitik Çağ (Taş Devri) Kronolojisi ve Özellikleri


– MÖ 600.000 İLE 10.000 arasında geçen bir dönemdir.
– İnsanlık tarihi en uzun dönemini yaşamıştır.
– İklim olarak buzul iklimi hakimdi.
– İnsanların geçim kaynağı ise avcılık ve toplayıcılıktı.
– Göçebe hayat biçimi vardı.
– İş bölümü cinsiyete dayalıydı.
– Tüketici toplum yapısı vardı.
– Bu döneme ait izlere şu şekilde rastlanır:
Fransa’daki Lasgue mağarası ve İspanya’daki Altamira mağarası Dünya’da bu döneme ait ilk izler olarak bilinmektedir.
– Mağara duvarlarında hayvan ve av sahneleri vardır.
– Ülkemizde ise Karain- Beldibi-Belbaşı ve İstanbul’daki Yarımburgaz mağarasıdır.

 2. Orta Taş ( mezolitik çağ)

– MÖ 10.000 ile 8000 arasında yaşanan bir dönemdir.
– Buzullar erimeye başlamış ve geçiş iklimi özelliği görülmektedir.
– Göçebe hayat devam etmektedir.
– Günlük yaşamda işe yarayan Mikrolit denilen araç ve gereçler yapılmıştır.
– Bu döneminde sonunda Ateş bulunmuştur. Ateşin bulunması ile insan doğaya egemen olmaya başlamıştır.
– Güney Tacikistan’da Kuldera bölgesi bu döneme aittir. Türkiye’de ise: Beldibi (Antalya), Baradiz (Göller Yöresi), Macunçay ( Ankara) ve Tekkeköy (Samsun).

 3. Yeni Taş (Neolitik – Cilali Taş ) Çağı

– MÖ. 800 ile 5500 arasında yaşanan dönemdir.
– Göçebe yaşam biçiminden yerleşik yaşam biçimine geçilmiştir.
– Köyler oluşturulmuş, evler yapılmıştır.
– Koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
– Takas usulü ticaret başlamıştır.
– Üretici toplum yapısı ortaya çıkmıştır.
– Dokumacılık başlamıştır.
– Kilden çanak, çömlek yapılmıştır.
– Seramik sanatı yapılmıştır.
– Tekerlek, saban gibi araç gereçler yapılmıştır.
– Menhir ve Dolmen denilen mezarlar yapılmıştır.
– Türkiye’de bu döneme ait olan merkezler şunlardır:
Çatalhöyük (Konya), Çayönü (Diyarbakır)  önemli merkezlerdir.

NOT: Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de Yeni Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeri ÇAY ÖNÜDÜR.

İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak da ÇATAL HÖYÜK sayılmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.