Paris Antlaşması (1947)


Islahat Fermanın ilanından bir süre sonra 25 Şubat’ta  Paris Konferansı başladı, 34 gün sonra anlaşma imzalandı.

Paris Antlaşması Maddeleri

-Osmanlı Devleti, devletler genel hukuku bakımından Avrupa devletleri arasına alındı

-Osmanlı ile bu anlaşmayı imzalayan devletlerden bir veya birkaçı arasında anlaşmazlık çıkarsa kuvvete başvurulmadan önce anlaşmayı imzalamış diğer devletlerin aracılığına başvurulacaktır.

-Anlaşmayı imzalayan devletler Islahat Ferman’ının yüksek değerini kabul ederler; tek tek veya grup olarak anlaşmayı imzalayan devletler, Padişah’ın ne kendi tebaası ile ilişkilerine nede Osmanlı devletinin iç işlerine karışabilirler ilkesi kabul edildi.

-Karadeniz tarafsız hale getirildi. Bütün milletlerin ticaret gemilerine açık, fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktır. Osmanlı ve Rusya Karadeniz kıyılarında Tersane ve donanma bulundurmayacaktır.

-Tuna Nehrinde gidiş geliş serbesttir. bir komisyon tarafından kontrol edilecektir.

-Rusya , Eflak ve Boğdan’dan çekileceği gibi, bu iki prenslik üzerindeki haklarından da vazgeçecektir. Ayrıca Kars’ı Osmanlıya iade edip, Besarabya’yı da Boğdana terk edecektir. Buna karşılık Kırım Ruslara verilecektir.

Bu anlaşmanın en önemli maddelerinden biri Karadeniz’in tarafsız olmasıydı artık Ruslar Karadeniz’de donanma bulunduramayacak ve gemileri Baltık denizine indirecektir. Anlaşma Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü garanti altına aldı. Osmanlı Devleti savaştan önceki topraklarına tekrar kavuşmuştur. Avrupa devletleri Osmanlı’nın iç işlerine karışmayacağını söylese de Islahat Fermanın ilanıyla Osmanlının iç işlerine karışmak için yeni bir kapı açtı. Osmanlı’nın Kırım savaşında borç alması yaklaşık 330 milyon kuruş Ekonomiyi zayıflattı ve borçların ödenmesi için tekrar borç alındı.

KAYNAK: Ahmet ŞİMŞİRGİL, kayı 9 Sonun Başlangıcı, 1.Baskı, Eylül2017,İstanbul


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.