Perfüzyonist Nedir? Ne İş Yapar?


Kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğer makinesini hekimin kontrolünde çalıştırarak hastanın yaşamsal işlevlerini üstlenirler. Perfüzyon bölümü, kalp ve damar cerrahisi anabilim dalının bir alt dalıdır. Açık kalp ameliyatı olan hastalara perfüzyon hizmetleri verilmektedir.

Perfüzyonist Nedir?

Perfüzyonist, ameliyat sırasında hastaya yaşam desteği sağlayan kalp ve akciğer bypass makinesini çalıştırır.Açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerler durdurulduğu için kalp ve akciğer makinesini perfüzyonistler kullanıyor. Açık kalp ameliyatı sırasında mevzuat gereği bir hastanede kesinlikle perfüzyonist bulunması gerekiyor. Kalbi durdurup tekrardan çalıştırma işlevlerini yürütüyorlar.

Mesleğin Geleceği

Ülkemizde çok fazla kalp-damar cerrahi merkezleri olmadığı için yoğun şekilde perfüzyonist talebi yok. Var olan perfüzyonist ihtiyacı karşılar durumda 2018 yılı itibari ile. Yalaşık olarak her yıl 100 mezun veriliyor bu bölümde. Hastanelerde 2 perfüzyonistin bulunması gerekiyor.

Lisans öğrencileri için çok yeni ve geleceği parlak olan bir bölüm. Açık kalp ameliyatları sırasında hastanin kalbi durduğu zaman vücuda kan dolaşımını kalp ve akciğer makinesi kullanan perfüyonistler sayesinde yürütülüyor. 4 yıllık eğitimleri boyunca mesleki açıdan tam donanımlı ve tıbbi bilgiye sahip sağlık personelleri yetiştiriliyor. Sağlık hizmetlerinde operasyonel kademede teknolojinin gelişmesiyle perfüzyon bölümünün önemi daha da artmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Perfüzyon Bölümü tercih edecek öğrenciler öncelikle sabırlı , dikkatli , planlı , ekip çalışmasına uyumlu , teknik beceriye sahip olmaları şeklinde sıralanabilir. Böylece mesleklerine daha kolay adapte olabilirler.

Ne İş Yapar

Bu pompa sistemi ile kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğerler devre dışı bırakıldıktan sonra tüm dokulara sentetik hatlarla kan gönderilerek hasta yaşamı sürdürülmektedir. Ayrıca kalp ameliyatı öncesi veya sonrası kalp – akciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda kalp ve akciğerleri destekleyici cihazlar kullanılmaktadır.

Bu cihazların kullanımıyla hastalar yaşama dönebilmekte veya kalp nakline hazırlanarak yaşam şanslarını devam ettirebilmektedir. Bundan dolayı kalp – akciğer pompası ve destekleyici cihazların hazırlanması, kullanılması ve fonksiyonun devam ettirilmesi hastanın hayatı için çok büyük önem taşımaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar, kalp ameliyatlarında, kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamını sağlar; karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineyi, diyaliz makinesini kurar ve çalıştırır.

Perfüzyonist Görevleri

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği vadır.Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.Dolaşım sistemini ilgilendiren temel hematolojk kavramlar ve hematolojiye ait patofizyolojilerle ilgili öğretileri klinik uygulamada kullanabilir.Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.