Periyodik Cetvel (Peryodik Tablo) Nedir Özellikleri Konu Anlatımı Kısaca Özet


Periyodik Cetvelde Grup Blok Periyot Ne Demek? A B grubu elementleri isimleri ve D bloğu özellikleri nelerdir? Periyodik Cetvelin Özellikleri Hakkında Bilgi.


Kimyasal elementleri sınıflandırmak için icat edilen cetvele Periyodik Tablo denilir. Fakat Türkiye’de daha çok Peryodik Cetvel olarak bilinir.

Bu tabloda birbirine çok benzeyen fiziksel ve kimyasal özellikleri bulunan elementler gruplar içinde bir araya getirilir. Bir elementin fiziksel yada kimyasal özelliği daima elektron konfigürasyonuyla alakalı olduğu için tüm elementler atom numarasına göre sıralanır.

Periyodik Cetvelde Periyotlar Nedir?

Periyodik Cetvel

Cetveldeki her bir satıra periyot denilmektedir. Toplamda 7 adet periyot bulunmaktadır.

Modern periyodik tabloda doğal yoldan bulunan veya yapay şekilde elde edilen 107 element sırayla artan atom numarasına göre tam 7 yatay periyotta sıralanmaktadır.

6. ve 7. periyotlar çok uzun olduğu için bir kısmı aşağıdaki satıra taşınmıştır. Altınca periyottan aşağı taşınanlara LANTANİT, yedinci periyottan aşağı taşınanlara ise AKTİNİT denilmektedir.

Periyodik Cetvelde Gruplar Nedir?

Birbirinin aynısı dış katman elektron dizilimine sahip olan elementlerden oluşan birliğe grup denilmektedir. Periyodik cetvelde sütunlar halinde gösterilir. Grubu aynı olan tüm elementlerin bütün kimyasal özellikleri de aynı olmak zorundadır.

Gruplar genellikle harfler (A harfi, B harfi) ve sayılarla gösterilir.

Grup Adları
GrupAdı
1alkali metal
2toprak alkali metal
13bor grubu
14karbon grubu
15azot grubu
16kalkojen
17halojen
18soygaz

Periyodik Cetvelde Blok Nedir?

Hidrojen ile helyum hariç olmak üzere, diğer tüm elementler değerlik orbitallerine bakılarak s, p, d ve f şeklinde 4 blok olarak ayrılmaktadır. Bunlardan s ve p grubuna ana grup denilirken, d ve f grubuna yan grup denilmektedir.

Aşağıdaki tabloda elementelr son orbitallerine göre verilmiştir.

Bir Periyotta Soldan Sağa Doğru Gidildikçe;

 1. Artanlar: elektron sayısı, atom numarası, proton sayısı, kütle numarası, nötron sayısı, atom kütlesi ve değerlik elektron sayısı.
 2. Ayrıca atom çapı küçülmekte ve iyonlaşma enerjisi de artmaktadır.
 3. Metalik özellik azalırken, ametal özellik artmaktadır.
 4. Element oksitleri ve hidroksitleri baz özelliği bakımından azalmakta, ama asitlik özelliği artmaktadır.
 5. Elementin indirgen özelliği azalmakta ve yükselten özelliği artmaktadır.
 6. Elektron ilgisi ve elektronegatifliği artar. (8A hariç)

Bir Grupta Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe;

 1. Artanlar: Atom numarası, kütle numarası, elektron sayısı, proton sayısı, nötron sayısı, çekirdek yükü.f
 2. Azalanlar: Elektronegatifliği, elektron ilgisi ve iyonlaşma enerjisi.
 3. Ayrıca değerlikli elektron sayısı değişmezken, atom çapı büyümektedir.
 4. Ametal özellik azalırken, metal özellik artmaktadır.
 5. Oksit ve hidroksit baz özelliği artarken, asit özelliği azalmaktadır.
 6. İndirgen özellik artarken, yükselten özellik azalmaktadır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.