Rayiç Bedel Nedir?


Rayiç bedel, parasal olarak belirli bir değeri bulunan pek çok madde diğer bir ifadeyle ürün için hesaplanabilir bir değerdir. Esas olarak söz konusu maddiyat değeri bulunan ürünün esas karşılığını belirlemeye yönelik olan rayiç bedel hesaplamaları sonucunda söz konusu ürün için ortaya çıkan ve rayiç bedeli olarak ifade edilen değer, o ürünün esas fiyatını tam olarak yansıtmamakla birlikte, günümüzdeki eder, geçerli ve güncel fiyatını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda rayiç bedelin hesaplanmasında o maddiyat değeri olan varlık için pek çok koşul ve etken göz önünde bulundurulur. Bu sayede söz konusu ürünün en yerinde ve doğru rayiç bedeli değeri öğrenilmiş olur.

Bu aşamalar doğrultusunda rayiç bedeli tam olarak ifade etmek gerekirse; herhangi bir zamanda belirli bir fiyat değeri olan ürünün şimdiki zamandaki fiyat karşılığına rayiç bedeli denir. Örneğin eski zamandan kalma ve parasal değeri olan herhangi bir eşya, mal, mülk ya da ev, arsa gibi pek çok şeyin şimdiki zamandaki parasal karşılığına rayiç bedeli denir.

Başta ev gibi önemli yapılar olmak üzere, bu mal ve mülklerin rayiç bedellerinin hesaplanmasında pek çok aşama izlenebildiği gibi pek çok etken de söz konusudur. Bu nedenle bir ev ya da arsanın rayiç bedelinin hesaplanmasında pek çok şeyin etkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.