Reenkarnasyon Nedir?


Reenkarnasyon dünyaya tekrar gelmek demektir. Reenkarnasyon, yani başka bir deyişle yeniden dünyaya gelme, gizemli ve ruhsal bir olaydır. Diğer bir anlamda “ruh göçü” olarak nitelendirilir. Ölen birinin ruhunun başka bir vücutta yeniden hayat bulacağı inancı dünyanın en eski ve yaygın inançlarındandır.

Reenkarnasyon inancının binlerce yıllık bir geçmişi olduğuna inanılıyor. Bugün daha çok Doğu kültüründe yaygın olduğu bilinse de Batı tarihinde ilk kez Pisagor ve Plato gibi bazı antik Yunan düşünürleri tarafından dile getirilmiş olan “ruh göçü”, aslında eski Mısır, Kelt, Maya ve İnka uygarlıkları gibi birçok uygarlıkta bilinen ve kabul görmüş olan bir kavram.

Reenkarnasyon günümüzde en çok Hindular ve Budistler arasında yaygın bir inanış biçimidir. Din uzmanları ise dünya çapında 1.25 milyarın üzerinde insanın reenkarnasyan inancına sahip olduğunu tahmin ediyor. Öte yandan bu inanış bilim dünyasının da ikiye bölünmesine neden olmuş durumda. Birçok bilim adamı reenkarnasyonu mantık dışı ve hatta “saçma” bulurken, kimileri de reenkarnasyonun varlığını bilimsel olarak kanıtlayabilmek için araştırmalarını azimle sürdürüyor.

Reenkarnasyonun anlamı nedir?

Reenkarnasyon

Enkarne: bedene girmek, reenkarnasyon ise tekrar bedene girmektir. Reenkarnasyon anlayışına göre yaşam bir
okuldur ve bu okulda her insan ayrı bir sınıfta dersini öğrenmeye çalışır. Hayatımızda yaşadığımız krizler, zorluklar birer sınavdır. Ve eğer kendimiz üzerinde çalışır ve bu sınavları aşarsak, hedefimize ulaşmış oluruz. Ruhların tekrar doğuşu ile ilgili katı bir kural veya sıralama yoktur. Bu tamamen öğrenilen veya öğrenilemeyen dersler ile ilgilidir. İnsan karmasını tamamlayana kadar yaşamda varlığını sürdürür. Yani hatalar veya kötü eylemler iyilerle yok edilene kadar. Reenkarnasyona göre insan eski yaşamında aldığı tüm tecrübeleri ve farkında oluşları yeni yaşamına “getirir” veya “ilave eder” ki bu yeni yaşamına olgunluk, maneviyat ve bilgelik kazandırabilsin. Basit olarak anlatıldığında reenkarnasyon (tekrar doğuş, tekrar bedenlenme, ruh gezisi, ruh göçü) ruhun, doğum ve ölüm sirkülasyonu sayesinde tekrar tekrar insancıl var oluşa geçmesi anlamına gelir.

Eflatun’a göre reenkarnasyon iki türde var olur:

1. Seçim sistemi: Buna göre ruh eski yaşamındaki eylemlerine uyacak bir hayvan veya insan bedeni seçer. Yani ruh yaşam koşullarını önceden seçmiş ve böylece kaderini belirlemiş olur.

2. Denge sistemi: Burada yeni yaşam tamamen eski yaşama bağlıdır. Eski yaşamda yapılan hataların acısı yeni yaşamda çekilir. Örneğin zenginken fakiri horlayan birisi yeni yaşamında fakirin durumuna düşebilir ve onun çekmiş olduğu acıların aynısını yaşar. Bu iki sistemde de anlatılmak istenen şu anki yaşamın bir sonraki yaşamı etkilediği veya etkileyebileceğidir.

Reenkarnasyon çok eskiye dayanan ve bir çok savunucusu inananı olan bir kavramdır. Günümüzde başta Hindular olmak üzere, Şamanlar, Afrika kabileleri, Jainistler ve Spiritüalistler doğrudan ya da dolaylı olarak reenkarnasyona inandığı kabul edilmektedir. Yahudilerin reenkarnasyona inandığı, hristiyanların ise birazının inandığı bilinmektedir. İslam’da ise böyle bir şey yoktur.

Eski Yunan mitolojisinde birbirinden farklı reenkarnasyon tanımı vardır. Günümüz hindularına göre ise reenkarnasyon kişinin farklı bir bedene geçtiğinde eski yaşamına ait anıları hatırlayacağına inanırlar. İslam’a göre herkese bir beden ve bir ruh verilmiştir ve İslam’a göre reenkarnasyon ahireti inkar etmektir.

İslam’ın reenkarnasyona bakışı

Kur’an-ı kerimde müminun suresi 12-16 ayetleri; İlk insan çamurdan, sonrakiler, nutfeden yaratıldı. Nutfe kan pıhtısı, et olur, sonra can verilir. Herkes ölür, kıyamette dirilir.

Bakara suresinin (Allah sizi ölü iken diriltti. Sonra öldürecek, sonra diriltecek, nihayet Ona döndürüleceksiniz) mealindeki 28. âyetini, Beydavi ve diğer tefsirler şöyle açıklıyor: Çocuğun ana rahminde can verilmesinden önceki hâli için ölü, can verilmesine de diriltme denmiştir. Yani insan, bir defa ana rahminde, bir de kabirden sonra diriltiliyor. İki ölü hâli vardır. Biri ana rahmindeki canlılıktan önceki durumu, bir de kabirdeki hâli. Yani hepsi iki ölüm, iki diriltmedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.