Richard Wagner Kimdir?


Richard Wagner nietzsche, Richard Wagner Hayatı ve sözleri, Richard Wagner müzikleri hakkında kısa bilgi.

(1813- 1883) Türkçede Vilhelm Rihard Vagner okunur. 19. Asrın en büyük dram bestecisidir. 22 mayıs 1813 de Almanya’da Laypzig’de doğmuş, 13 şubat 1883 te Venedik’te ölmüştür. Sahne eserlerinin manzum metinlerini bizzat yazmak suretiyle, şairlik ve bestecilik gibi iki ayrı hususiliği nefsinde toplamış olan Vagner, gençliğinde müzik sanatına fazla bir ilgi göstermemiş daha çok şiirle meşgul olmuştur. K. M. fon Veber’in “Sihirli Av” (Freischütz) operasıyla, Betoven’in senfonileri, Vagner’i ilk olarak müzik sanatına çekmiş ve ancak ileri çağında müzik ile de meşgul olmaya başlamıştır.

Richard Wagner

Vagner, 1859 yılında yazdığı “Tristan ve Isolda” adlı eseriyle, zamanın opera tarzında esaslı bir yenilik yapmış, böylelikle klasik operasının münferit aryaları yerine, mütemadi surette değişen bir melodi tarzını, yani “Devamlı taganni üslubunu koymuştur. Kısa ve karakteristik motiflerle, dinleyicinin hayalinde, bazı şahısları veya hadiseleri canlandırıcıya muvaffak olan Vagner, Leitmotif denilen bu kısa temalarla, eserlerine plastik bir vuzuh da vermiştir.

Vagner’in bayatı, eserlerinin bünyesi bakımından üç devre içinde incelenebilir. Vagner, 1839 yılma kadar devam eden birinci devre içinde, 1833 te yazdığı bir senfoniyle kendini ilk olarak Laypzig’de tanıtmıştır; 1836 da “Liebesverbpt” adlı ilk operasını yazmış ve kompozisyonuna Riga’da başladığı “Rienzi” operasını, Paris’de açlık ve üzüntü içinde geçen yıllarda (1839 -1842) tamamlamıştır ki, bizzat kendisinin Açlık yılları diye vasıflandırdığı bu yıllar, sanatçının 1859 yılma kadar devam eden ikinci yaratma devresine başlangıç olmuştur. Vagner, Paris’te geçen bu ikinci yaratma devresi içinde, tanınmış Fransız bestecisi Meyerber’in tesiri altında kalmış, büyük Fransız operacısını yakından tanımış ve bu esnada Uçan Hollandalı (Der Fliegende Holländer) adlı operasını yazmıştır.

1842 yılında ana vatana dönen Vagner, 1845 te “Tannhanser” ve 1848 yılında ise “Lohengrin” adlı operalarını yazmıştır. Bu her iki eser, Vagner inkılabına muarız bir zümrenin meydana gelmesine sebep olmuştur. Bunu kovalayan yıllar içinde, Vagner’in Saksonya’da milli bir Alman tiyatrosu kurmak maksadıyla Kültür Bakanlığına yaptığı teklif reddedilmiş bu hadiseye çok üzülen Vagner, hükumete küsmüştür.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.