Roma İmparatorluğu Ne Zaman Kimler Tarafından Kuruldu?


Roma İmparatorluğu’nun temelini atanlar MÖ VIII. yy.dan itibaren İtalya’ya yayılan Etrüsk Uygarlığı’dır. Ancak bunun dışında Roma’nın kuruluşuyla ilgili bir efsane vardır. Bu efsaneye göre Roma’nın kurucuları dişi bir kurt tarafından emzirilerek büyütülen Remus ve Romulus kardeşlerdir. Yaşadıkları bölge ise Palatium Tepesi’dir. Nitekim yapılan arkeolojik kazılar sonucu VI-II. yy.larda bu bölgede köy yerleşimleri olduğu tespit edilmiştir.

Roma’nın kuruluş tarihi MÖ 753 olarak kabul edilmektedir. Palatium Tepesi’ndeki köylerde “ayrıcalıklı yurttaş” olarak adlandırılan patriciuslar yaşamaktaydı. Patriciuslar “gens” denilen bir aileden gelmekteydi. Roma, senatoda yer alan 300 civarı gens lideri tarafından yönetilirdi ve bunlar kralı seçme yetkisine de sahipti.

Roma halkı farklı tabakalardan meydana geliyordu ve toplumsal düzenin sağlamlaşması ortalama 150 yıl kadar sürdü. Roma, tüm İtalya’ya hakim olarak varlığını içte ve dışta güçlendirerek büyük bir imparatorluk oldu.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.