Rüyada sarhoş görmek


Sarhoş olduğunu görmek üzüntü ve kedere, sevinç içinde varlıklı yaşamaya yahut devlet ve saltanata; Sarhoş olup üstünü başını yırttığını görmek, nimet ve varlıktan azmaya, Şarapla sarhoş olmak haram mala, Korku içinde olan birinin kendini sarhoş görmesi hayra, Sarhoş olmadığı halde sarhoşmuş gibi davranmak olmayan şeyi kendinde var göstermeye yahut töhmet ve belaya; rüya sahibi salih biri ise Allah aşkına ve gönül sarhoşluğuna delalet eder. (Ayrıca Bakınız; İçki İçmek, Sarhoşluk Veren Şeyler.)

İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir.

İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir.

Kişinin düşüncesizce kendisine zarar vereceğine işarettir.

Rüyasinda sarhos oldugunu gören haram mal . kazanir. Kirmani’ye göre; bir içki içmedigi halde sarhos oldugunu gören, siddetli bir korkuya düser ve mali eksilir, içki içerek sarhos oldugunu gören islerinde zorluk çeker.

Rüyasında sarhoş olduğunu gören kimse, düşüncesizce hareket ederek kendine zarar verecektir. Yine sarhoş olduğunu gören, kafasız, kötü biri tarafında zarara uğrayabilir.

Rüyada sarhoş görmek; işlerin bozulacağına, bir korku yaşayacağına, bazı yorumculara göre ise; haram mal elde etmeye, zarara uğramaya, içki içtiğini görmek; yanlış davranışlar yüzünden çıkmaza girip işlerin bozulmasına işarettir.

Bir kimsenin rüyasında içki içerek sarhoş olduğunu ve sarhoş olmuş olduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Haram ma­la, haramdan kazanılıp elde edilen mal ve paraya işarettir. Çünkü içkinin kendisi haramdır. Haram bir şey bir Müslüman için hiçbir zaman iyi değildir demişlerdir.

Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada sarhoş olmak, fazla sevinmekle beraber nîmet ve malın çokluğuna işârettir.

Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, devlet ve saltanata işârettir.

Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kimsenin nîmet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına ve nimetlere tahammül edememesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada şarap içtiğini ve sarhoş olduğunu görmesi, o kimseye haram mal gelmesine işâret eder.

Şarap içip sarhoş olduğunu görmek, saltanat ve mala işâret eder.

Şarapdan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli bir korkudur.

Sarhoşluk, erkek ve kadın için aşağılanmalarına işârettir.

Bazen sarhoşluk, cahilliğe ve işsizliğe işârettir.

Rüyadaki sarhoşluk korku içinde bulunan kimse için, hayra işârettir.

Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir meziyetin kendisinde olduğunu iddia etmeğe işârettir.

Bazen sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, rüya sahibine bir töhmet ve belânın inmesine ve bundan şaşarak dehşete düşmesine işarettir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.