Satrançta Merkez Savunması Nasıl Yapılır?


Oyuncuların kendi karakterlerini oyuna yansıttıkları bir atmosferi ortaya koyan satranç, klasikleşen ya da zaman içinde geliştirilen açılışları ile de önem taşır. Pek çok oyuncu kendine en çok uyan ve en iyi bildiği açılışı ya da savunmayı uygular. Bu anlamda merkez savunması da iyi bir alternatif oluşturur.

Merkez Savunması Nedir, Ne İçin ve Nasıl Yapılır?

satranç
Satranç

Satranç tahtasında iki ordu karşı karşıya gelir. İki ordu için de jeopolitik önemi yüksek olan en değerli kareler başlangıç için merkez karelerden oluşur. Merkez kareler taşların gelişimi için de kullanılır. Bu nedenle daha ilk hamlelerden itibaren e4, e5, d4 ve d5 kareleri iki ordu için de hedef halindedir. Beyazların olası saldırıları, siyahlar tarafından savunulmaya çalışılır. Bunun bir kolu da merkez savunmasını uygulamak ile gerçekleşir.

Yarı açık oyunlar içinde yer alan merkez savunması kendine ait riskleri ile de öne çıkar. Çünkü ilk hamleler son derece sert ve hataya zorlayan hamlelerdir. İki oyuncu da temkinli yaklaşıp yaklaşmama konusunda net olmalıdır.

Bu savunma sisteminin ilk hamlesi, beyazların piyon e4 hamlesidir. E4 hamlesine karşın siyahlardan sert ve beklenmedik bir d5 piyon sürüşü gelebilir. Söz konusu hamle merkez savunmasının bel kemiğidir. Çünkü doğrudan bir e4 tehdidi bulunan bu hamlede, d sütununun aktif şekilde kullanılması fikri ve dolayısı ile de vezir etkisi bulunur. Her ne kadar olası bir exd5 piyon kırışı ile vezirin erkenden oyuna girmesi eleştirilse de, savunma mantığını ve açılışı iyi öğrenmiş bir oyuncu için bu durum sorun olmayacaktır.

Beyazların piyon sürüşleri ve at ya da fil gelişimleri ile taş kırışmasına girmeyip merkez karelerini desteklemeleri de oyunun önemli bir ilerleme fikrini ortaya koyar. Bu şekilde çeşitli kollardan diğer varyantlar denenebilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.