Satrançta Piyonun Önemi Nedir?


Piyon figürü satranç oyununda ağırlığı hissedilen bir kavramdır. Her ne kadar piyonlar, en etkisiz satranç taşları olsalar da kimi pozisyonlarda aldıkları görevler, terfi hamleleri ve sayıca fazla oluşları ile oyunda kendilerine yer bulurlar. Bu noktada piyon figürünün hareketleri ve yetkinlikleri bilinmeli ve taşın önemi iyi kavranmalıdır.

Satranç tahtasında yer alan siyah ve beyaz ordu içinde, sayıca en üstün olan taş grubu piyonlardır. Her takımda 8 adet piyon bulunur. Başlangıç konumunda orduların ön saflarında yer alan bu taşlar, oyuncunun önündeki ikinci yatayda yer alırlar. Orduların rütbesiz askerleri olan erlere benzetilen piyonlar, bu nedenle savaşta öncelikli olarak yer alırlar. Açılış hamlelerinde ilk olarak piyonların kullanılması ve genel olarak ilk taş kırışmalarının piyonlar arasında olması da bundan dolayıdır.

Piyonlar yalnızca ön karelerine doğru hareket ederler. Sola, sağa, geriye ya da çapraz noktalara gidemezler. Hareket kabiliyetleri “1 kare ilerleme” şeklinde kısıtlıdır. Sadece ilk hamlelerine özel olmak üzere 2 kare ilerleme yetkinlikleri vardır. Aynı zamanda rakip taşları alma sırasında da önlerindeki değil, ön çaprazlarındaki taşları alabilirler. Kısacası piyonlar, öne hareket ederler ama çapraz yerler.

Piyonların hem saldırı sırasında hem de savunma sırasında etkin şekilde kullanıldıkları görülebilir. Saldırılar için uygun ortamlar yaratmakla görevlidirler. Piyonların en büyük görevi ise açılıştan itibaren merkez karelere hakim olmalarıdır. Çünkü merkez kareler olarak nitelendirilen d4, d5, e4 ve e5 gibi kareler oyunun gidişatını belirleme açısından stratejik öneme sahiptir. Bu noktada piyonlar söz konusu bölgelerde etkin olmaya çalışırlar.

Öte yandan piyonların savunma amaçlı da sıkça kullanıldıklarını belirtmek gerekir. Çünkü rakip taşların etkin olduğu alanlarda varlıkları ile bir set örerler. Bu şekilde rakibin at, fil, kale ve veziri uygun saldırı ortamı elde edemez. Ayrıca rakip piyonları da durdurmak için piyon figürü kullanılır.

Piyonların satranç için öneminden bahsederken terfi hamlesini de anlatmak gerekir. Rakibin ilk yatayına ulaşmayı başarabilen herhangi bir piyon, kendi renginde ve şah hariç olmak üzere istediği bir taşa dönüşebilir. Örneğin piyon kale, vezir, at ya da fil olarak terfi edebilir. Bu yetkinlik sadece piyona aittir, başka bir taşta söz konusu değildir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.