Satrançta Taşlar Nasıl Dizilir?


Oldukça fazla ilgi gören oyunlar arasında yer alan satranç, kendine ait kuralları ve taşları ile bir bütün olarak ele alınır. Özellikle de taşların hareketleri ve başlangıç pozisyonu için dizilimleri önemlidir. Her bir taşın nereye konulacağı oyunun başından bellidir ve oyun buna göre başlatılır.

Satranç tahtasında 2 farklı ordu yer alır. Her bir ordunun 8 adet piyonu, 2 adet kalesi, 2 adet fili, 2 adet atı, 1 adet veziri ve 1 adet şahı bulunur. Bu taşların her biri farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda görevleri de farklı olan bu figürler, başlangıç pozisyonunda da yerli yerine dizilmelidirler. Buna göre taşların dizilişi şu şekilde gerçekleşir;

satranç
satranç
  • Piyonlar: Her oyuncunun 8 adet piyonu bulunur. Satranç tahtası da 8 yatay ve 8 dikeyden oluşur. Piyonlar, gerçek hayattaki rütbesiz erlere benzetildiği için ordunun en ön safında yer alırlar. Bu nedenle de oyuncunun önündeki 2. yatayda, yatayın her bir karesine bir adet piyon gelecek şekilde dizilim gerçekleştirillir. Beyaz ordu için a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2 ve h2 karelerinde; siyah ordu için a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7 ve h7 karelerinde piyonlar yer alır.
  • Kaleler: Her oyuncuya ait olan 2’şer adet kale, satranç tahtasının köşelerine yerleştirilir. Buna göre beyaz kaleler a1 ve h1 karelerinde; siyah kaleler ise a8 ve h8 karelerinde yer alırlar.
  • Atlar: Her ordunun 2’şer adet atı vardır ve bu atlar oyuncuların önündeki ilk yataylarda bulunur. Kalelerin hemen yanında, kenarlardan iç kısma doğru olan ikinci karelerde atlar yer alır. Söz konusu kareler beyazlar için b1 ve g1 iken, siyahlarda bu kareler b8 ve g8’dir.
  • Filler: Orduların 2’şer adet bulunan filleri, atların hemen yanındaki karelerde bulunur. Beyaz ordu için a3 ve f3 kareleri, siyah ordu için a8 ve f8 kareleri filler içindir.
  • Vezir: Oyuncuların önündeki ilk yatayda, kendi renginin olduğu kareye konulur. Beyaz vezir e1 karesinde, siyah vezir e8 karesindedir.
  • Şah: Beyaz orduda d1, siyah orduda d8 karesinde yer alırlar. Vezir ile filin arasında bulunurlar.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.