Semantik Nedir?


Semantik kelimesini birçoğunuz ilk duyduğunda bu kelime sizlere hiçbir şey ifade etmese de semantik nedir sorusunu sözlüklere sorduğumuzda ilgili kelimenin anlambilim olduğu karşımıza çıkıyor. İnsan birlikte yaşama gereksinimi olan bir canlı olduğundan dolayı iletişim insan yaşamının temelini oluşturmaktadır. İletişimin tarihsel sürecine indiğimizde insanların birbirleri ile anlatmak adına ilk olarak resimlerden yararlandıklarını, daha sonrasında ise dillerin oluşturulduğunu ve yazının iletişimde kullanılmaya başlandığını görmekteyiz.

İnsanların resim, söz ve yazı ile yapmış olduğu iletişim bir süre sonra anlam kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlgili anlam kavramı insanların birbirini anlaması anlamına gelmektedir. Söylenen sözler, yazılan yazılar veya çizilen resimler bir anlam ifade etmediğinde iletişimin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu yüzde iletişimde anlam kavramının yeri önemlidir. İletişim büyük bir döngüye sahiptir ve bu döngüyü semantik incelemektedir. Semantik kavramının bir nevi iletişimin geçmişini ve bugününü incelediğini söylemek mümkündür.

Semantik ilgili araştırmayı 2 halde yapar. Felsefi ve bilimsel araştırmalar şeklinde sınıflandırmaların yapılması mümkündür. Anlambilim, felsefi olarak araştırıldığında kelimelerin arasında yer alan bağ bariz bir şekilde görülmektedir. Yani okullarda verilen Türkçe derslerinde sık sık işittiğimiz kelimenin düz manası yan manası benzer biçimdeki özellikler burada anlambilim’in felsefi araştırmasına girmektedir.

Birde olayın ilmi yüzü bulunmaktadır. Dilbilimsel olarak isimlendirilen bu araştırma da ise anlambilim’in zaman içindeki farklılaşması mühimdir. Buradaki değişiklik de dilin yapısında yer alan düşünce ve anlam bağı araştırılır. Düşünce ve anlam özellikle iletişimin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına önemlidir.

Netice olarak semantik öteki ismiyle anlam bilimi bizi bizler yapan en mühim iletişim aracımız dilin gözler önüne serdiği ürünleri araştırırken bunlar arasında olaya mantıksal ve ilmi yaklaşımlar sunup bir teori meydana getirir ve bundan netice çıkarır. Semantik bu özelliğinden dolayı iletişim üzerinde yapılan araştırmaların temelleşmesinde aşırı derecede önemlidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.