Sendika Nedir? Ne İşe Yarar


Bütün iş alanlarında çalışan kişilerin ortak olan çıkarlarını ve bütün haklarını koruma, taleplerini yerine getirme ve sorunlara çözüm bulma amacı ile hizmet veren bağımsız kuruluşlara sendika denir. Sendikanın ilk tarihi 18.yy’daki Avrupa’ya kadar uzanmaktadır.

Sanayi devriminden sonra gittikçe merkezileşen üretim faaliyetlerinde çalışmakta olan işçiler, işverenlerin birbirleri ile rekabet etmeleri ve daha çok kazanç sağlamak amaçlarına paralel olarak onaylanmayan çalışma koşullarına maruz kalmıştır.

Sendikalar ilk kez İngiltere’de kurulmuştur. İlk dönemlerdeki faaliyetleri ile çalışmaları birçok ülkede yasaklanmıştır. Bu yasak 19.yy’ın başına kadar sürmüştür. Sendikalar çalışanlar için açılmaktadır. Bu nedenle çalışanlara avantajları fazladır.

Bir iş yerinde üye sayısı çoğunluğa ulaşmış ise, üyeler adına işverenler yani patronlar ile pazarlık yapmaktadır. Buna toplu pazarlık denilmektedir. Bu görüşmede maaş zamları, izinler, yakacak ve giyecek yardımı gibi her ayrıntı görüşülür.

Çalışanların daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için işverenler ile gerekli görüşmeleri yaparlar. Eğer sendikalar ile işverenler arasında anlaşma sağlanamaz ise işçiler koşulları yasalar ile düzenlenen ve kanuni bir hak olan greve gitme hakkını kullanırlar.

Sendikalar Ne Yapar?

sendika

*Daha iyi çalışma koşulları, yaşanabilir ücret ve sosyal haklar, iş güvencesi ve güvenceli bir iş için, çalışma hayatımız ve geleceğimizle ilgili söz sahibi olabilmek için,

* Ulusal gelirden ve ulusal gelir artışından hakça pay almak için,

* Ücretimizin zamanında ödenmesi için,

* İşyerinde demokrasi için,

* Sağlık ve güvenliğimiz için,

* İşverenlerin insafına göre çalışmamak için,

* İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için sendikaya üye olunmalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.