Sıfır kim icat etti? Sıfır’ın icadı!


Herhangi bir sayısal sistemin açık bir parçası gibi görünebilir, ancak sıfır insanlık tarihinde şaşırtıcı bir şekilde yeni bir gelişmedir. Aslında, “SIFIR” için bu her yerde bulunan sembol, 12. yüzyıla kadar Avrupa’ya giden yolu bile bulmamıştı. Sıfırın kökenleri büyük olasılıkla eski Mezopotamya’nın  gelişen  düzenine uzanmaktadır.  Sümer yazarları, sayı sütunlarındaki yoklukları 4000 yıl kadar erken bir zamanda belirtmek için boşluklar kullandılar, ancak sıfır gibi bir sembolün ilk kaydedilen kullanımı üçüncü yüzyılın başlarında bir zamana denk geldi. Antik Babil’de. Babilliler 60’lık değerlere dayanan bir sayı sistemi kullandılar ve büyüklükleri, modern ondalık tabanlı sistemlerin onda, yüz ve binde biri arasında ayrım yapmak için kullanmaları gibi, büyüklükleri birbirinden ayırmak için özel bir işaret  geliştirdiler.

Bu erken sayım sistemleri, sadece bir yer tutucu olarak sıfırı gördüler – kendi benzersiz değeri veya özellikleri olan bir sayı değil. Sıfırın tam anlamıyla kavranması Hindistan’daki yedinci yüzyıla kadar gelmeyecekti. Orada, matematikçi Brahmagupta ve diğerleri sıfır yer tutucu göstermek için sayıların altında küçük noktalar kullandılar, ama aynı zamanda sıfırdan “sunya” denen sıfır değere sahip olduklarını gördüler. Brahmagupta da bir sayıyı kendisinin çıkardığını gösteren ilk kişi oldu. sıfır. Hindistan’dan sıfır, Çin’e ve Orta Doğu’ya geri döndü, burada matematikçi Mohammed ibn-Musa el-Khowarizmi tarafından 773 civarında ele geçirildi. Bu, ilk önce Hint aritmetiğini sentezleyen ve sıfırın nasıl olduğunu gösteren el-Khowarizmi idi. Cebirsel denklemlerde işlev görebilir ve dokuzuncu yüzyılda sıfır, bugün kullandığımız oval şekle benzeyen bir biçimde Arap rakam sistemine girmişti.

Sıfır, 1100’lü yılların sonunda Avrupa’ya ulaşmadan önce bir kaç yüzyıl daha göç etmeye devam etti. İtalyan matematikçi Fibonacci gibi düşünürler ana akımın sıfırlanmasına yardımcı oldu ve daha sonra Sir Isaac Newton ve Gottfried Leibniz’in kalkülüsün icadıyla birlikte Rene Descartes’ın çalışmasında önemli bir rol oynadı. O zamandan beri, “Sıfır” kavramı, fizik ve ekonomi ile mühendislik ve hesaplama arasındaki her şeyin gelişiminde rol oynamaya devam etmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.