Sigortacılık Mezunları Ne İş Yapar?


Üniversitelerin Sigortacılık Meslek Yüksekokullarında eğitim veren Sigortacılık bölümü mezunlarına birçok alanda iş imkanı sunar. Muhasebe dersi başta olmak üzere ticaret hukuku, borçlar hukuku, matematik, sigorta muhasebesi ve istatistik gibi derslerin eğitimi bölüm içerisinde verilir.

Sigortacılık bölümünden mezun olan kişiler şirketlere bağlı olarak sigorta departmanında görev alabilir. Bu alanda çalışan kişiler kurumun mal varlığını koruma altına almak için gerekli olan poliçe ve prim işlemlerinin yürütülmesini sağlar. İşçilerin veya çalışanların maaş, sağlık ve diğer sigorta işlemlerinin takibi ve kontrolü için gerekli işlemleri yerine getirir. Kurumlarda meydana gelmesi muhtemel olan kaza, yangın ve deprem sigortaları konusunda şirketlerin bütçelerine uygun sigorta firmaları ile anlaşma sağlanarak kişi ve kurumların koruma altına alınması sağlanır.

Sigortacılık bölümü mezunları, şirket veya kurum bünyeleri dışında bireysel olarak da sigortacılık yapabilir. Kendi iş yerini kurabilen kişiler trafik sigortası, deprem sigortası, konut sigortası ve diğer bireysel sağlık sigortası işlemlerini yerine getirir. Poliçe ve prim işlemlerinin takibinin yanı sıra kredi danışmanlığı ve tarım kooperatifliği gibi konularda da çalışabilir. Bazı sigorta kuruluşları bireysel emeklilik konusunda da bir sistem oluşturmaktadır. Sigortacılık bölümü mezunları, bu alanda çalışabilir anlaşmalı oldukları sigorta şirketinin ürünlerini pazarlayabilir.

Bölüm mezunları sigorta şirketlerinde hasar ve tespit konularında da görev alabilir. Deprem, yangın, trafik kazası, hırsızlık, emeklilik gibi konularda işlem görebilen sigorta şirketlerinde ‘exper’ ünvanı ile görev almaları mümkündür. Bununla birlikte hipotek altına alınan, icra işlemi uygulanan dosyalarda maliyet tespiti yapmak için gerekli yazışmaların ve idari işlemin yapılmasını da bölüm mezunları sağlar.

Süreli olarak belirlenen sigorta işlemlerinde poliçelerin yenilenmesi, zeyilnamelerin düzenlenmesi, müşterilere poliçe danışmanlığı yapmak veya poliçe prim ödemelerindeki değişiklikler halinde bilgilendirme yapmak bölüm mezunlarının sorumlulukları arasındadır.

Bölüm mezunlarının devlet kurumlarında çalışması da mümkündür. Sosyal Sigortalar Kurumu başta olmak üzere Emekli Sandığı veya Bağ-Kur gibi kurumlarda emeklilik ve sigorta primi işlemlerinin yapılmasını sağlayan ilgili birimlerde görev alabilir. İşçi veya işverenlerin sigorta konusunda kanuna uygun hareket etmediğinin denetlenmesi için de sigortacılık mezunlarına ihtiyaç duyulur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.