Sivastopol Savaşları


Sivastopol savaşları Kırım savaşı sırasında Sivastopol şehri çevresinde yapılan savaşlar (1854-1855).1853’te Osmanlılar ile Ruslar arasında başlayan Sivastopol savaşlarında Ruslar, Silistre’de osmanlı ordusuna yenilince, Eflak-Boğdan’ı boşaltmak zorunda kalmışlardı.

Bu durumda müttefik ordularının başkumandanları, rusları bir an önce barışa zorlamak için Karadeniz’de en büyük rus deniz üssü olan Sivastopol’ün ele geçirilerek tahrip edilmesine karar verdiler. Müttefik orduları Kırım’a çıkarıldı. Müttefikler Akna savaşında rus ordusunu yenerek Sivastopol’ü kuşattılar.

Ruslar, Sivastopol’ün çevresindeki tahkimatı kuvvetlendirdiler. Prens Mençikov, Sivastopol’ün savunulması için amiral Komılov kumandasmda 6 000 kişilik bir bölük bıraktı ve asıl kuvvetlerle birlikte Bahçesaray’a çekildi.

Müttefik orduları bir kısım kuvvetlerini Mençikov ordusunu gözetlemek için ayırdıktan sonra Sivastopol’ü karadan ve denizden kuşattılar. Mençikov’un Sivastopol’ü kurtarmak için yaptığı saldırılar, Balaklava ve İnkerman’da rus ordularının yenilmesiyle sonuçlandı.

1855 İlkbaharında İngiliz, fransız ve osmanlı ordularının Sivastopol kuşatması şiddetlendi; Rusların yaptığı çıkışlar bir sonuç vermedi, Sivastopol’daki rus ordusunun hiç bir yerden yardım almaması sağlandı.

Bundan sonra Sivastopol’ü koruyan en önemli tabyalardan biri olan Malakov tabyasına saldırıya geçildi. Malakov, rus istihkam uzmanlarından Tobleden tarafından savunuluyordu.

Ruslar müttefik saldırılarına karşı koyamadılar. Çok kanlı savaşlardan sonra, 9 eylül 1855’te Sivastopol’ü boşaltmak zorunda kaldılar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.