Siyonizm Nedir?


Siyonizm kavramının ilk kullanışı çok eski tarihlere dayanır. Bu kavram Sion kelimesinden türetilmiştir. Sion, Kudüste’ki meşhur tepenin adıdır. Hz. Süleyman zamanında inşa edilen ünlü Süleyman Mabedi bu tepe üzerinde idi.

İlk defa tahrip edilen ve bugün Ağlama Duvarı dediğimiz kısmından başka bir şeyi kalmayan bu yapının Yahudilik nezdinde çok büyük bir önemi vardır. Yahudiler bu mabedi tekrar inşa edip dünyayı bu noktadan yönetime ideali taşımaktadırlar. Ve bu sebeple ideallerine bu tepenin ismine izafeten “Siyonizm ” adını vermişlerdir.

Siyonizm, en geniş anlamıyla Arz-ı Mev’ud yani Filistin dışındaki bütün Yahudileri yine orada toplamak ve sonra Süleyman Mabedini Siyon Dağı üzerinde yeniden inşa etmek idealidir şeklinde tarif edilebilir. (Yaşar Kubilay – Siyonizm ve Türkiye)

Siyonizm Tevrat’ta şöyle ifade edilmiştir

“Son günlerde vaki olacak ki, dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek ve bütün milletler ona akacaklar ve çok kavimler gidecekler ve diyecekler, gelin Rabbin Dağına, Yakubun ilahının evine çıkalım ve kendi yollarını bize öğretecek ve onun yollarında yürüyeceğiz. Çünkü şeriat siyondan ve rabbin sözü yeruşalim’den çıkacak ve milletler arasında hükmedecek.” (İşaya 2/2-4)

Yahudilerin amacı Kudüs’ü cihanın başkenti yapmak

Yahudilerin, günümüzde önünde ibadet ettikleri Ağlama Duvarı, Süleyman Mabedinin günümüze kadar ayakta kalan tek bölümüdür. Yahudilik, bu mabedi tekrar inşa ederek Kudüs’ü cihanın başkenti ilan edip dünyayı kendi Krallığının idaresi altında buradan yönetmeyi hayal etmektedir. Ancak Mescid-i Aksa da burada bulunduğundan Yahudilerin Müslümanların bu kutsal mabedini yıkmadan Süleyman mabedini inşa etmeleri mümkün değildir. Bu yüzden İsrail devleti Mescid-i Aksa’yı yıkmak için çeşitli planlar yapmaktadır. Fakat bugüne kadar düşündüklerini yapmaları mümkün olmamıştır.

Bu ideal de, Yahudiliğin Dünya Hakimiyeti düşüncesinin bir sembolü olmak bakımından sadece o mabedin inşa edilmesiyle kalmamak icap eder. Bu kavram bir mabet yapımından öte, Yahudiliğin siyasi hedefini de ihtiva eden bir mefhumdur. Bu yüzden de Siyonizm’e giden yoldaki istasyonlar bu kavrama eklenen bazı kelimeleri ifade edilmiştir. Politik siyonizm gibi…

Siyonizm, İsrail Devletinin kurulmasıyla son bulmuş bir ideoloji değildir. Siyonizm halen yaşayan ve hedefini ele geçirmeye çalışan insanlık düşmanı bir ideolojinin adıdır.

 

Kaynak: Ali Uğur – Küresel Tehlike Siyonizm ve İsrail.


2 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.