Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?


Şizotipal kişilik bozukluğu birden bire yakın ilişkilerden rahatsız olma, sıra dışı davranışların olduğu, sıra dışı düşünce, algılarda farklılıklar olan ama gerçeği değerlendirmesi bozuk olmayan bir kişilik bozukluğudur. Toplumda genellikle yüzde 3 civarında görülür.

Bu kişiler çok kolay sonuçlar çıkarabilirler. Özellikle büyüsel düşünceler meraklıdırlar, falcılar, tarotçular, cinlerle uğraşan arkadaşların bir çoğu bu kişiliklere sahiptirler. Cinlerle ilişki kurduğunu düşünür, sokakta yürürken biri bakar ve ona cinin baktırdığını düşünür. Buna gerçeği değerlendirmenin bozulması değil de referans fikir denir.

Alışık olduğumuzun dışında sıra dışı davranışı olan davranışları vardır. Paranoid kişilik bozukluğu ile benzerlikleri vardır. Şizoit kişilik bozukluğu ile yakınlığı vardır. Yalnızlık ötekilerle bir araya gelmekte zorlanma. Bu çekingenlikten değil, ötekilerden bana zarar gelecek falan gibi his hatalarından kaynaklanır ve uzak durmaya çalışırlar. Bu kişilerin zaman zaman da gerçeği değerlendirmenin bozukluğu olabilir.

Yakın ilişkilerden uzak durma, sıra dışı davranışlar ve referans fikirlerinde olabileceği kuşkucu şüpheci daha çok bir büyüsel düşüncelere, felsefelere inanma eğilimde olan ve yaşamını buna göre biçimlendirebilen kişilerin sahip olduğu kişilik yapısıdır.

Şizotipal kişilik bozukluğu özellikleri nedir?

  • Referans düşünceleri bulunur: Konuşmaların kendi ile ilgili olduğunu düşünür. Her söyleneni, bakışı ve tutumu yanlış algılar, bunlara gerçek dışı anlamalar yükler.
  • Tuhaf inanış ve sihirsel düşünceleri bulunur: Kişiler başına gelenleri, olayların oluş şeklini tuhaf yorumlarlar. Kendi yorumlarına ise gerçekçi bakmadan inanırlar.
  • Konuşmaları belirsiz, basmakalıp ve ayrıntılıdır: Kişiler konudan konuya atlayarak konuşma yaparlar. Sürekli olarak aynı konuları tekrar ederler.
  • Karşılarındaki kişiler konuşmadan bir şey anlamazlar. Anlamadıklarını kişiye söyleseler bile, kişilik bozukluğu olan kişi, aynı konuşma şekline devam eder.
  • Bildikleri sosyal ortamlarda bile aşırı kaygı durumu yaşarlar: Karşılarındaki kişilerle ne kadar yakın olsalar da, sürekli olarak bir kaygı durumu yaşarlar. Bu yüzden bulundukları ortamı terk etmeyi düşünürler.
  • Bedensel illüzyonlar hissederler: Kişilik bozukluğu olan kişiler bacaklarında, kollarında, yüzünde sanki böcek dolaşıyormuş gibi bir hisse kapılırlar. Vücutlarında bir yerin büyüdüğünü, şeklinin bozulduğunu düşünerek, buna inanırlar.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Şizotipal hastalar çok ender olarak psikoloğa yada psikiyatriste tedavi olmaya gelirler. Genelde aile zoru yada başka etkenlerle terapiye başvururlar. Fakat bir kere tedaviye başladıktan sonra insan ilikilerini arttırabilmek adına genelde pozitif tepki verirler. Bu hastalar kendilerini izole etmeye çalışmazlar aksine sosyal baskılar ve başkalarının negatif yaklaşımları sonucunda insanlardan uzaklaşırlar. Dolayısıyla insanlarla iletişim kurabilecekleri ortamlarda bulunmaktan keyif alabilirler.

Kişilik hastalıklarında ilaç kullanımı hastalığın kendisini tedavi etmek için değil bazı semptomları (saldırganlık, depresyon gibi) ortadan kaldırmak için kullanılır. Dolayısıyla bazı hastalarda ilaç tedavisi uygulanabilir ama terapi her zaman daha öncelikli olarak tercih edilir. Hastalığı ilerlemiş kişilerin hastaneye yatırılması gerekebilir, böylece hasta doktorlar, hemşireler ve hastabakıcılar kanalı ile insanlarla ilişki kurarak korkularını yenmelerine yardımcı olunabilir.

Psikolog, psikiyatrist yada terapist bu kişilerin gerçek dışı inançlarına ve davranışlarına karşı daha gerçekçi alternatifler geliştirmelerinde yardımcı olabilir. Kendi garipliklerini görebilmeleri için davranışlarının video’ya çekilmesi ve gösterilmesi etkili metodlardan biridir. Ayrıca konuşma bozukluğunun çeşitli yöntemler ile giderilmesi kişinin iyileşmesinde önemli bir etkendir.

Hastaneye yatırarak krize müdahale etme

Bu tür müdahaleye sadece kendine zarar verme, psikotik ve depresif ataklar, psikososyal bozulma ve aile baskını yaşanan zamanlar için başvurulur . Genellikle akut semptomları veya kriz durumunu kontrol etmeyi amaçlayan kısa süreli kabullerdir (kişinin durumunu mümkün olduğunca telafiye çalışılır). Kriz, kontrol altına alındıktan sonra kişi tıbbî denetim altında ve farmakolojik tedaviyle evine gönderilir.

Gördüğümüz gibi BPD, oldukça karmaşık bir bozukluktur, çok az anlaşılmıştır ve tedavisi güçtür. Ne var ki bu hastaların ve çevrelerindeki insanların yaşadığı acı öyle büyüktür ki araştırmalarımızı derinleştirerek etkili tedaviler uygulamamız zaruridir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.