Sosyalizm nedir?


Sosyalizmde üretim araçları (burjuvazi) zenginlerin elinde değil, emekçi halkın elindedir. Sosyalizmde sosyal devlet modeli vardır. Tüm kamu kurumları ücretsiz olarak emekçi halka hizmet verir. Üniversiteler, hastaneler, enerji kaynakları ve daha niceleri sosyalizmde emekçilerin ücretsiz faydalandığı temel haklarındandır.

Sosyalizmde kapitalizmin aksine bireysel değil, toplumsalcılık fikri ön plandadır. Toplum birbirini ezmek için birbirini ite kaka yarış halinde yetiştirilmez.

Karl Marx‘ın değimi ile; Ekonomi ve üretim ilişkileri değişen toplumun yaşam tarzı, karakterist özellikleri ve profili değişecektir. Bencil olmayan insancıl, barışsever, demokrat ve toplumcu bir insan modelini amaçlar. Sosyalizm toplumculuktur.

Sosyalizmin incir mevsiminde herkesin incir yemesidir. Sosyalizm açlığı ve işsizliği ortadan kaldırmaya amaç edinir. Sosyalizmin daha sonra devlet ve sınıfları ortadan kaldırmayı amaçlar ve kominizme yer hazırlar, gerekli adımların ardından sosyalizmden sonra kominist toplum oluşacaktır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.