Su Kirliliği Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?


Su, Dünya kütlesinin yaklaşık% 71’ini oluşturur. Ancak bunun sadece % 3,5 tatlı su olarak biliniyor. Dolayısıyla biz insanlar ve yeryüzündeki tüm canlı varlıklar suyun %3.5’i ile idare etmek zorunda kalıyoruz. Ancak ilginç bir şekilde bu su da kirleniyor. Bu kirlilik, suyu içmeye ve günlük ihtiyaçların diğer kullanımlarına uygun olmayacak hale getirir.

Öte yandan, vücut kütlesinin yaklaşık % 80’i su içerir. Su olmadan, vücutta fizyolojik bir süreç olamaz. Bu yüzden hayatta kalmak için su içmemiz gerekiyor. Bu su doğrudan vücuda girdiği için, sağlık kalitesine önem göstermek gerekir. Tıbbi uzmanlar, sağlık sorunlarının çoğunun taze ve saf içme suyu sağlayarak çözülebileceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, günlük olarak kullandığımız içme suyu temiz olmalı, kirlilikten ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Su Kirliliğinin Başlıca Nedenleri

 

Su kirliliği büyük ölçüde nehirlere kanalizasyon akışı, denize dökülen sular ve ayrıca zehirli kimyasallar nedeniyle toprak ve su kirliliği nedeniyle meydana gelir. Ama hepsinden öte, su kirliliğinin önde gelen sebebi nehirlere boşaltılan kanalizasyon akıntısıdır.

Nehirler, temiz suyun çoğunun dünyanın her yerinde içilmesi için sağlandığı araçlardır. Kuyular, delikler, göletler, göller vb. Diğer kaynaklar ikinci sıradadır ve daha az güvenilirdir. Nehir suyu evsel amaçlar, tarım ve endüstriyel kullanım için kullanılır. Fakat ilginç olarak bu nehir suyu, su kirliliğinin ana kaynağıdır.

Endüstriyel atıkların akışı nedeniyle, otomobillerin yağ kullanımındaki artış ve nüfus artışı, nehirler büyük bir kirliliğe maruz kalmaktadır. Nehir sularının kirlenmesi, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için tehlikeli risklere yol açabilir.

Nehirler birden fazla ülke veya şehirden geçtiğinden, nehir suyunu tek bir yerde kirletmek, sonraki akış yerlerinde insanları etkileyebilir. Ayrıca, nehir kirliliği, denizlerde ve okyanuslarda büyük miktarlarda atık birikmesine yol açar. Bu, deniz hayvanlarının yaşamını dramatik bir şekilde tehlikeye sokar.

Nehir Kirliliğinin Nedenleri

İnsan Etkeni: Kasabaların ve şehirlerin çoğu nehirlerin yanında olduğundan insan atığı olan atık su ve diğer zararlı maddelerin nehirlere dökülmesidir.

Endüstriyel Atıklar: Çoğu endüstriyel işletmeler atıklarını nehirlere bırakır. Bu, atıklardan kurtulmaları için kolay bir yöntemdir. Fakat endüstriyel kanalizasyonun nehir suyuna bırakılmasıyla suda ciddi bir kirliliğe neden olmaktadır.

Arazi Akıntılardaki Suyun Akışı: Kirlenmiş topraklara yağan yağmur suları nehirlere akar. Bu sırada topraktaki zararlı kimyasallar da bu şekilde nehir sularına karışır. Aynı şekilde kirlenen nehirlerde meydana gelen taşkınlar bu sefer diğer toprakları da kirletebilir. Bu akış tüm olası atıkları toplar ve nehre dökülür.

Hava kirliliği: Hava kirliliği, zararlı gazların havaya atılmasıyla oluşur. Havadaki bu kirlilik, yağmurlarla yeryüzüne döner ve yeraltı suyu ve nehir sularını kirletir. Bu, yarattığımız kirliliğin nihayetinde bir veya başka bir şekilde bize ulaştığını gösteriyor.

Çiftlik Kirliliği: Çiftçilik, nehir suyuna dayanan endüstridir. Nehir suyu sulama için kullanılır. Ancak pestisitler ve diğer zehirli kimyasallar, çiftçiler tarafından hastalıkların kontrolünde kullanılmaktadır. Bu toksinler, şehirlere ve kasabalara su temin eden nehir kanallarına ulaşır.

Uygun olmayan Drenaj Sistemi: Drenaj sistemi kirliliği, bu kanalizasyon ve düzenli kamu su kaynağının karıştığı su kirliliği şeklidir. Bu, esas olarak suyun uzak yerlerden pompalandığı şehirlerde görülür. Bu sukirliliği, kanalizasyon suyu sızıntısı olduğunda ve belediye su boruları tarafından sağlanan saf su ile karıştırıldığında ortaya çıkar.

Bu, hem kanalizasyon boşaltma boruları hem de saf su tedarik boruları birbirine yaklaştığında ve borularda bazı sızıntılar olduğunda meydana gelir.

Yeraltı Suyu Kirliliği: Topraktaki su toprak tarafından emilir. Su ile birlikte topraktaki herhangi bir kimyasal veya toksin de emilir. Bu, yoğun toprak kirliliği olan yerlerde olur. Karadaki bu zararlı maddeler, kirliliğe neden olan derin zemin katmanlarına sızar.

Plastik Atıklar: Plastik, deniz suyu kirliliğine neden olan başka bir tehdittir. Plastik kirliliği, deniz yataklarında uzun süre birikmesi nedeniyle hızlı bir şekilde ayrışmaz. Su ortamının tahrip edilmesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir .

Balıkçılık Faaliyetleri: Balıkçılık tarımın bir parçası olmasına karşın nehirler üzerinde ağırlıklı olarak bağlıdır. Balıkların çoğalmasını arttırmak için birçok kimyasal ve ilaç kullanılır. Ama bunlar nehirlerle toplandığından su kirliliğine neden olmaktadır.

Petrol ve Diğer Yağlar: Petrol ve türevi yağlar araçlardan ya da hangarlardan / depolardan dökülmesi ya da boşaltılmasıyla nehirler kirlenebilir. Bu petrol atıkları toprak ve diğer su kaynakları ile karışıyor.

Nehirlerde Su Kirliliğini Önleme

  1. İnsan atıklarının doğrudan nehir suyuna boşaltılmasını önleme. Bu herkes tarafından bireysel bir sorumluluk olarak alınmalıdır.
  2. Nehirlere salınmadan önce sanayi tarafından atıkların uygun şekilde muamele edilmesi. Atık detoksifiye edilmeli ve zararsız hale getirilmelidir. Katı kuralların ve yasaların yürürlüğe girmesi bu kirliliğin önlenmesine yardımcı olabilir.
  3. Pişirme, içme ve diğer evsel amaçlar için kullanmadan önce suyun arıtılması.
  4. Uygun nehir yataklarının bakımı ve hasar gördüğünde onarılması.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.