Süleyman Şah Kimdir?


Türk tarihinde yer alan en önemli devlet adamlarının başında Süleyman Şah gelir. Kaya Alp’in oğlu, Ertuğrul Gazi’nin babası, Osman Gazi’nin de dedesi olan Süleyman Şah 1178 – 1227 tarihleri arasında yaşamıştır. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte tahmini olarak bu seneler arasında olduğu düşünülmektedir. Oğuzların Kayı boyundandır.

12. Yüzyılın sonlarına doğru dünyaya geldiği Kayı boyunun başına geçmiştir. Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın saldırılarından boyunu korumak için 13. Yüzyılda Batıya göç etmiştir. Türkistan topraklarından tam 50.000 kişi ile birlikte Doğu Anadolu topraklarına gelmiştir. Bu Türklerin Anadolu’ya ilk kez adım atışıdır. 1214 Yılında Erzincan – Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir. Aynı boydan olan farklı aşiretler ise rotayı Diyarbakır – Mardin – Urfa bölgelerine çevirip, oralara yerleşmişlerdir. Tarihte önemli yere sahip olan iki önemli lider biri Süleyman Şah diğeri ise Anadolu Selçuklu hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman Şah birbiri ile karıştırılmamalıdır.

Süleyman Şah’ın yerine geçebilecek 4 oğlu dünyaya geldi. Sungür Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar beyler oğullarıdır. Sungur Tekin ve Gündoğdu kabilelerini de arkalarına alarak eski topraklarına geri dönmüşlerdir. Dündar Bey ve Ertuğrul Bey 400 çadırlık bir kabile ile birlikte Pasinler ovası ve Surmeliçukur ovasına giderek yerleşmişlerdir.

Süleyman Şah’ın ölümü boğularak olmuştur. Yanında birkaç tane beyi varken Caber’e giderken Fırat’ta boğularak ölmüşlerdir. Ölümünden sonra Caber kalesine götürüldü ve kalenin dibinde ki kümbete gömüldü.

Şu anda Süleyman şah türbesi Türkiye’nin kendi toprakları dışındaki sahip olduğu tek topraktır. 1. Dünya savaşı Suriye ile Osmanlı’nın ayrılmasına yol açmıştır. Bu bölgede Fransız- Suriye mandasında kalmıştır. İlerleyen zamanda Türkiye Cumhuriyet’inin Fransa ile yapmış olduğu Ankara antlaşması ve Lozon ile birlikte o topraklar tekrardan Türk toprağı olarak kabul edilmiştir. 1938 Yılında Türbenin yanına inşa ettiğimiz Jandarma karakolu ile orda ki vatan toprağımızın güvenliğini de yine biz üstlenmiş bulunmaktayız.

1973 Yılında Esad yönetiminin o bölgede baraj yapması ve Türbenin sular altında kalacağını açıklaması üzerine türbe oradan kaldırılmış ve Halep ilinde ki Karagöz köyünde bulunan 10.096 metre karelik alana taşınmıştır.O günden beri o topraklar bize aittir ve Türk askeri korumaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.