Sultan 1. Ahmet kimdir?


3. Mehmet ile Handan Sultan’ın oğlu olan Sultan Ahmet (kösem sultanın eşi), 1590 yılının nisan ayında Manisa’da doğdu. Sancağa çıkmamış olan Şehzade Ahmet babasının 1603’te ölümü nedeniyle 13 yaşında Topkapı Sarayında düzenlenen içtihat töreni ile tahta oturdu. Çocuğu olmadığı için ve varisi olmadığı için kardeşi Mustafa’yı boğdurtamadı. 4 ocak 1604’te Hz. Muhammedin’in kılıcını Eyüp Sultan türbesinde kuşandı. 10 ocakta babaannesi Safiye Sultanı eski saraya gönderdi. 23 Ocakta veziri azamın sarayına giderek sünnet oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 14. padişahı, 93. islam halifesidir.

Tahta çıktığında savaşlar sürmekteydi

Sultan Ahmet tahta çıktığında, batıda Avusturya, doğuda İran ile savaşlar sürmekteydi. Anadolu’da celali isyanları doruk noktasındaydı. Yavuz Ali Paşa’yı batıya, Cigale Zade Sinan paşayı doğuya, Nasuh Paşa’yı celalilerin üzerine gönderdi. 1604’ün Ekim ayında av partisine çıktı ve bu sırada saraydan Şehzade Osman’ın doğum haberi geldi ve bir yıl sonra annesi Handan Sultan öldü.

Celali isyanlarının bastırılması

Veziri azam Kuyucu Murat Paşa’yı anadoluya celaliler ile mücadele etmek için gönderdi. Çoğunluğu askerlikten atılan ve eşkiyalık yapan celaliler anadoluyu kasıp kavuruyordu. Murat Paşa anadoludaki karmaşayı suçlu suçsuz ayırt etmeden binlerce insanı katlederek kuyulara doldurarak durdurmaya çalıştı. Celali başları İstanbul’a çağrılarak idam edildiler.

Kardeş katlini yasakladı

Saltanatında kardeş katli yasasını kaldırır ve yerin ekber ve erşat yani ailenin aklı başında olan en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Yeni yasa ile şehzadeler arasında taht kavgalarının önüne geçmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır. Böylece oğullarından üçü padişah olmuştur. Bunlar sırasıyla Genç Osman, 4. Murat ve 1. İbrahim’dir.

Kösem Sultan

Sultan birinci Ahmed Han donanmanın güçlenmesine de önem verdi. Yeni kadırgalar yaptırarak donanmanın mevcudunu arttırdı. Kaptan-ı derya Halil Paşa, Akdeniz’in güvenliği için Malta ve Floransa korsanlarıyla başarılı savaşlar yaptı. Sultan Ahmed Han 1617senesinde rahatsızlanarak daha yirmi sekiz yaşındayken vefat etti. Cenazesinin yıkanması için hocası Aziz Mahmud Hüdai hazretleri davet edildi. Ancak o; “Sultanımı çok severdim. Şimdi dayanamam. İhtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün.” buyurdu. Talebelerinden Şaban Dede’yi gönderdi. Cenaze namazından sonra naşı kendi ismi ile anılan Sultan Ahmed Camiinin yanındaki türbeye defnedildi.

Ahmed Han, akıllı, zeki, münevver, hamiyyetli, azimkar bir padişahtı. Çocuk sayılabilecek bir yaşta tahta çıkar çıkmaz devlet işlerini hemen kavrıyarak, takipte çok titizlik gösterdi. Gayet kuvvetli, çok iyi binici ve atıcı, avcı ve silahşördü. Dindarlığı ve insanlara merhameti ile tanınan Sultan Ahmed Han, memleketin imarı için çok çalıştı. Bilhassa Mekke ve Medine’ye pekçok hayırlı hizmetler yaptı. O zamana kadar Mısır’da dokunan Kabe’nin örtülerini İstanbul’da dokuttu. İstanbul’da yaptırdığı hayırlı hizmetlerinin başında bugün yerli ve yabancı herkesin hayran kaldığı kendi ismiyle bilinen Sultan Ahmed Camii gelir. Edebi kültürü çok yüksekti. Birçok Osmanlı padişahı gibi Birinci Ahmed Han da iyi bir şairdi. Şiirlerinde Bahti ve Ahmedi mahlasını kullanırdı. Şu satırlar onun dine bağlılığının ifadesidir:

N’ola tacum gibi başumda götürsem daim
Kademi resmini ol hazret-i Şah-ı resulün
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

1. Ahmet Ekim sonunda ansızın rahatsızlandı ve hastalık umulmadık biçimde ilerledi. 22 Kasım 1617’de 27 yaşında öldü.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.