Sultan 1. Ahmet kimdir?


3. Mehmet ile Handan Sultan’ın oğlu olan Sultan Ahmet (kösem sultanın eşi), 1590 yılının nisan ayında Manisa’da doğdu. Sancağa çıkmamış olan Şehzade Ahmet babasının 1603’te ölümü nedeniyle 13 yaşında Topkapı Sarayında düzenlenen içtihat töreni ile tahta oturdu. Çocuğu olmadığı için ve varisi olmadığı için kardeşi Mustafa’yı boğdurtamadı. 4 ocak 1604’te Hz. Muhammedin’in kılıcını Eyüp Sultan türbesinde kuşandı. 10 ocakta babaannesi Safiye Sultanı eski saraya gönderdi. 23 Ocakta veziri azamın sarayına giderek sünnet oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 14. padişahı, 93. islam halifesidir.

Tahta çıktığında savaşlar sürmekteydi

Sultan Ahmet tahta çıktığında, batıda Avusturya, doğuda İran ile savaşlar sürmekteydi. Anadolu’da celali isyanları doruk noktasındaydı. Yavuz Ali Paşa’yı batıya, Cigale Zade Sinan paşayı doğuya, Nasuh Paşa’yı celalilerin üzerine gönderdi. 1604’ün Ekim ayında av partisine çıktı ve bu sırada saraydan Şehzade Osman’ın doğum haberi geldi ve bir yıl sonra annesi Handan Sultan öldü.

Celali isyanlarının bastırılması

Veziri azam Kuyucu Murat Paşa’yı anadoluya celaliler ile mücadele etmek için gönderdi. Çoğunluğu askerlikten atılan ve eşkiyalık yapan celaliler anadoluyu kasıp kavuruyordu. Murat Paşa anadoludaki karmaşayı suçlu suçsuz ayırt etmeden binlerce insanı katlederek kuyulara doldurarak durdurmaya çalıştı. Celali başları İstanbul’a çağrılarak idam edildiler.

Kardeş katlini yasakladı

Saltanatında kardeş katli yasasını kaldırır ve yerin ekber ve erşat yani ailenin aklı başında olan en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Yeni yasa ile şehzadeler arasında taht kavgalarının önüne geçmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır. Böylece oğullarından üçü padişah olmuştur. Bunlar sırasıyla Genç Osman, 4. Murat ve 1. İbrahim’dir.

 
Kösem Sultan

Mekke ve Medineye yaptığı yatırımlar

1609 yılında Sultan Ahmet’in temelleri kazılmaya başlandı. Aşırı dindar olan 1. Ahmet, Mekke ve Medinin onarımı için İstanbul’da ki ustaları, Kabe için altın ve gümüş kuşaklar göndermiştir. Yıkılmaya yüz tutan Kabe’nin düzenlenmesi için İstanbul’dan ustalar göndermiştir. İstanbul’da beyaz mermerden hazırlattığı bir minberi Medine’ye göndererek, Mescidi Nebevi’nin minberini değiştirmiştir. Kabe maketi yaptırıp yapılan ürünlerin provasını izliyordu.

Bir ferman ile kesin içki yasağı koydurdu. Meyhaneleri kapattırdı. İç harem bahçesine uzman çiçekçiler tarafından türlü türlü çiçekler ektirdi ve dikim törenlerine kendisi ile birlikte vezirler ve şeyhülislam katıldı.

1. Ahmet Ekim sonunda ansızın rahatsızlandı ve hastalık umulmadık biçimde ilerledi. 22 Kasım 1617’de 27 yaşında öldü.

   

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.