Sylvia Rivera Kimdir?


Sylvia Rivera, Porto Rikolu, Venezüellalı ve Meksikalı kökenleri olan bir Amerikan transgender aktivistti. Mendoza’da doğmuş, ancak on yaşındayken evini terk edip, New York sokaklarında kadın kıyafetiyle yaşayıp çalışmıştı. Sylvia, diğer genç seks işçileri ve travestiler, şiddete ve polis vahşetine maruz k

Sylvia Rivera
Sylvia Rivera

almış, sık sık tutuklanarak hücrelerde dövülmüş ve tecavüze uğramışlardı. Bu baskılar, günümüzdeki eşcinsel hakları hareketi için bir katalizör işlevi görecek olan Stonewall Ayaklanmasına yol açacaktı.

 

O sıralarda Stonewall Inn, farklı ırklardan insanların varlığından kaynaklanan çeşitliliği ile Greenwich kasabasında popüler bir eşcinsel ban idi. Bar, düzenli olarak polis tarafından basılıyor ve kadın müşteriler, “kadın kıyafeti”nin en az üç parçasını giymedikleri ve erkekler de kadın kıyafetleri giydikleri için tutuklanıyorlardı. 1969 Haziran’mda Polis, Inn’i bastı, fakat bu kez müşteriler bu baskına çatışarak karşılık verdiler.

Sylvia Rivera, polise ilk şişeyi fırlatan kişiydi. Ardından molotof kokteylleri atıldı ve bir parkmetre, polisleri geri püskürtmek için kullanıldı. Müşteriler, taciz olmaksızın kendileri gibi olma haklan için mücadele ederken, kalabalık polisi en az kırkbeş dakika boyunca içeride sıkıştırdı. Sylvia’nm, nihayet devrimin geldiğini hissettim şeklindeki sözleri sık sık kullanılmıştır.

1970 yılında Sylvia, Eşcinsel Kurtuluş Cephesi ve Eşcinsel Aktivist Ittifakı’nm (GAA) kurucu üyelerinden olmuş ve New York’ta eşcinsel haklan yasa tasansının kabul edilmesi için yürütülen kampanyaya da katılmıştı. Sylvia, hiçbir zaman ana akıma uyum sağlamaya teşebbüs etmezdi. Örneğin tasanyla ilgili gizli oturuma zorla girmeye kalkarken, üzerinde kadın elbisesi ve topuklu ayakkabılar vardı. GAA, trans bireylerle ilgili meseleleri, daha kabul gören bir konum kazanmak ve daha “normal” görünmek amacıyla kampanyanın kapsamından çıkardı. Hayal kınklığı ve hüsrana uğrayan Sylvia, GAA’dan uzaklaştı.

Aynı yıl, Afro-Amerikalı transeksüel aktivist Marsha E Johnson ile birlikte, Sokak Travestileri Eylem Devrimcileri (STAR) adında bir grup kuracaktı. STAR, transseksüel haklan için mücadele ediyor ve aynı zamanda evsiz transseksüel gençliğin bannma ihtiyacı için bir STAR evi açılması gibi pratik hedefler için de çalışıyordu. STAR’ın faaliyetleri iki yıl boyunca sürdü ve New York’ta kendi türünün ilk örneği oldu. Daha önemlisi STAR, Siyah Fanterler gibi diğer siyah gençlik gruplanyla da ittifaklar kurmuştu.

1970’lerin sonlannda Sylvia, evsizlik ve kötü madde kullanımına ilişkin sorunlan nedeniyle parasız kalmıştı. 1997 itibariyle ise, STAR’dan esinlenerek ve onu temel alarak kurulan ve aynı zamanda transseksüel insanlar tarafından işletilen Transy Evi Kolektifi’nde yaşıyordu. Burada, transseksüel gençlik için destek sağlamış, aktivizme yeniden başlamış ve 2000 yılında STAR’ı reforme etmişti. İnsan Haklan Komisyonu’nun trans problemlerini daha kapsamlı olarak ele alması gibi hedefleri doğrultusunda çalışmaktaydı.

Sylvia Rivera karaciğer kanserinden öldü. Ama ölümünden birkaç saat önce bile hasta yatağında diğer aktivistlerle birlikte toplantılar yapmaktaydı. O, cesurca yaşamboyu aktivistlik yapmıştı. Sadece ana akım heteronormatif toplumdan dışlananların haklan için değil, aynı zamanda ana akım eşcinsel hareketinden dışlananlar -farklı renkten bireyler, düşük gelirli eşcinseller, trans’lar ve evsiz gençler- için de mücadele vermişti. Daha sonra onun anısına, “geliri veya ırkı ne olursa olsun bütün insanlann taciz, ayrancılık ve şiddetle karşı karşıya kalmaksızın kendi cinsel kimliklerini özgürce belirleme ve ifade etme hakkını güvence altına almak” üzere Sylvia Rivera Hukuk Projesi


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.