Takvimi Vekayi Nedir, Hangi Padişah Döneminde Çıkmıştır


Takvimi Vekayi ne demektir, Takvimi Vekayi anlamı nedir, Takvimi Vekayi hangi dönemde yayınlanmıştır.

İkinci Mahmut İzmir’de çıkan Fransızca bir gazetenin Türk davasını hararetle müdafaa ettiğini görerek, Rus ve İngiliz sefirlerinin mütemadi şikayetlerinden bunun defterini takdir ederek aynı zamanda bir cevap hazırlamış olmak üzere, sahibi Blnk Beyi Ulanbula çağırdı ve kendisinden çıkarılacak olan Türk gazetesinin tesisine yardım etmesini istedi. Bir hattı hümayun hazırlandı: “…Bu hususun sureti tanzimine bakılması çok vakitten beri emelim idi. Ancak vakit ve mevsimi henüz gelmemiş olduğundan vaktine talikan aükûl ihtiyar etmekteydim. İşte lekülhaınd mevsimi gelip şer’l şerif ve nizama asla dokunur yayımlanması lazımdır.

Takvimi Vekayi deki on yedi fıkradan on beşinin tercümesinden ibarettir. Türkçe Takvimi Vakayı haftada bir çıkacak iken bir müddet ayda bir dahi çıkmadığına güre Arapça nüshanın da aynı akibete uğradığını tahmin edebiliriz. İlk yarısının tarihini ise teabite imkan bulamadım.Halledilecek bir mesele daha kalıyor. O da Takvimi Vakayı’nın evvelce ilan edildiği gibi farisi nüshalarının mevcut olup olmadığıdır. Ümit ederim ki Fransızca, Ermenice, Rumca ve Arapça nüshalarını bulma fırsatı, belki Farisi nüshalar hakkında da malumat elde etmeye bir vesile teşkil eder. (Selim Nüthei Gerçek).

Takvimi Vakayi haftada bir çıkan bir çok dilde yayımlanan bir gazeteydi. Resmi bir gazete özelliği taşımaktaydı. 1828 yılında basılmaya başlandı. 2. Abdülhamit döneminde hiç denecek kadar az yayımlandı. Cumhuriyetin ilanından sonra yerini şimdiki bildiğimiz “Resmi Gazete” aldı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.