Tarih Biliminin Yöntemi Nasıldır?


Tarih Biliminin Yöntemi

Bir sonuca ulasmak amacıyla, bilime, mantığa ve tecrübeye dayanarak izlenen araştırma şekline yöntem denir. Her bilimin kendine uygun bir yöntemi vardır. Fen bilimleri; gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayalı bir yöntem kullanır. Sosyal bir bilim olan, tarih ise geçmişte yaşanmış, bitmiş ve tekrarlanmayan olayları konu edindiğinden deney ve gözlem gibi yöntemler kullanamaz.

Tarihin yöntemi, tarihi olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi edinmek ancak o dönemden kalan ve olayı aydınlatmamıza katkıda bulunacak belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür.

Tarih bilimi ile uğraşanlar, olayları nesnel (tarafsız) bir sekilde açıklayabilmek için aşağıdaki kurallara uyulmasını gerekli görmüşlerdir:

  • Olaylar sağlam kaynaklara dayandırılmalıdır.
  • Araştırmacılar olayların incelenmesinde ve açıklanmasında tarafsız (objektif) davranmalıdır.
  • Tarihi olaylarla ilgili kural koymak, genelleme yapmak mümkün değildir.
  • Olayların açıklanmasında yer ve zaman unsurları belirtilmelidir.
  • Yeni belgeler bulundukça, bu belgeler ile ilgili tarihi olaylar yeniden değerlendirilmelidir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.