Tarih Boyunca Dünyayı Yönetmiş 7 Millet


Listede 8 devlet 7 millet var. Türkler dünya tarihi boyunca 2 kere devlet kurmuşlardır ve dünyayı 2 kez yönetmişlerdir.

8 – Büyük İskender İmparatorluğu

MÖ 336- MÖ 323 yılları arasında Makedonya Kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Tarihteki en büyük imparatordan biri olarak kabul ediliyor. İskender’in o dönemde bilinen dünyanın yaklaşık yüzde 90’ını fethettiği belirtiliyor. İskender, ünlü Pers İmparatorluğu’nu da tarihe gömen komutan olarak tanınıyor.

7 – Roma İmparatorluğu

MÖ 27 MS 395 yılları arasında hüküm sürmüştür. MS 395 te ikiye ayrılmıştır, Doğu Roma ve Batı Roma. Roma İmparatorluğu en geniş olduğu dönemde yaklaşık. 5.900.00 km2 büyüklüğündeydi. Tarihin en eski düzenli askeri birlikleri Roma’da kurulmuştur.

6 – Pers İmparatorluğu

 

Bir dönemler 200 yış kadar Anadolu’yada hükmeden bir medeniyet olmuştur. Persler tarihte önem arz etmiş devletlerden bir tanesidir. Dinleri Ateşperestlik olan Zerdüştlük dinidir. İlk posta teşkilatını kuran Persler’dir.

5 – Emeviler (Araplar)

661 den sonra Müslüman Arap İslam Devleti’ne egemen olan hanedandır. Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya kadar hüküm sürmüşlerdir. Emeviler döneminde İslam kültür ve uygarlığının temelleri atıldı.

4 – Büyük Selçuklular (Türkler)

1040-1157 yılları arasında hüküm süren Büyük Selçuklulardır, en güçlü oldukları dönemde Harezm, Horasan İran, Irak, Suriye, Arap Yarımadasına ve Anadolu’nun büyük bir kısmına egemen olmuş bir Türk devletidir.

3 – Cengiz Han İmparatorluğu Moğollar

Cengiz Han
Cengiz Han

1206-1294 yılları arasında Asya’da kurulmuş eski bir imparatorluk. Dünyanın yüzde 22’sine yayılmış 34 milyon km2 fazla bir alanı kapsayan, ve tarihin bitişik sınırlara sahip olmuş en büyük imparatorluktur.

2 – Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı arması

1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline gelmiştir.

1 – Britanya İmparatorluğu

16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. 1922’de 458 milyon kişi, yani dünya nüfusunun dörtte biri Britanya İmparatorluğunun egemenliğinde idi. Ve toprakları 33.000.000 km2 kapsadı. Bilindiği üzere “Britanya İmparatorluğu’nda güneşin batmadığı” söylenmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.