Taşeron Nedir? Taşeron İşçinin Hakları Nelerdir?


Taşeron Nedir?

Taşeron kendi ürettiği bir işin bölümünü veya yardımcı işler veya başka bir iş verenin ondan bu alanlarda belli bir süre içinde gerekçeler alıp. Bir işi yada işin bir kısmını işverenle yapılan sözleşmedeki yükümlülükleri eşliğinde yerine getirmek amacını güden yükleniciye taşeron denir. Kamu adına kurum veya kuruluşlardan yapıp veya onların işlerini üstlenenlere müteahhit bu kişilerin işlerini müteahhit adına yerine getirmeye çalışanlar’da taşeron denir. Alt iş veren olarak’da adlandırılır. özet olarak taşeron belli bir işi Uzmanlık alanı içerisinde müteahhit veya kamu ve kuruluşların adına sözleşmeye dayanarak süreli olarak işi alıp yerine getiren alt iş veren olarak adlandırılır. tüzel kişi veya şahıs kişi olarak adlandırılır.

Taşeron İşçi Hakları Nelerdir?

Taşeron

Taşeron işçi iş güvenliği açısından kıdem tazminatı açısından ücretlerini tam veya düzenli alamaması kolektif haklarını kullanamaması iş veren ile çekişmeli durumları olmaları. Kamu kurum ve kuruluşları ile hakları vardır. Bunları aşmak için Taşeron işçi olarak Geçici bir süre ile işe alınmasından dolayı iş güvenceleri sözleşme bitimi ile ortadan kalkar. Kıdem tazminatı ile baktığımızda taşeron işçiler 1 yıl dan az süre ile işe alındığından kıdem tazminatı hakları bulunmamaktadır. Ücretlerini ödeyecek taşeron firma veya bu işi veren ana firma gerekli düzenlemeler borçluları açıldığı için.

Taşeron işçilerin ücret konusunda belli hakları yoktur. yine bakıldığında sendikal örgüt dediğimiz. Sivil toplum kuruluşları açısından bakıldığında günü birlik çalışma ve bir süreli çalışma ve usulüne uygun olarak kısa süreli çalışma üst üste konulduğunda ertesi günü olarak’da sendikalı olarak çalışmada faydası bulunmayan işçiler taşeronluk altında sendikalı örgütlenme yapamamaktadır. Buda onların avantajları olarak çıkmaktadır. işçiler açısından bakıldığı zaman iş verenler sık sık taşeron firmalar, unvanını kolaylıkla değiştirerek yasal yaptırımlardan kaçabildiği için işçi haklarını ihlal edebilmektedirler.Kamu kurum ve kuruluşları açısından bakıldığında taşeron işçilerin işçi haklarını negatif yönde işçi lehine şuan için hiç bir sonuç yoktur.

Taşeron İşçi Haklarından Kim Sorumludur?

Taşeron
Taşeron

Taşeron İşçi 4857 sayılı kanuna göre kamu makamları belirli işlerde müteahhit yanında çalışan işçiler ücret alacağı ödenmesi bakımından kontrol ve yalnızca işçi ücretini Taşeron işçiye ücret ödemezse hizmet verdiği kurum taşeron hakkedişini kesinti yapılabilir. Bu yükümlülük işçinin alacağı 3 aylık maaş ile sınırlıdır. özelde ise taşeron işçi firmanın işçi haklarını güvence altına almak gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Kamu ve kurum ve kuruluşlarından yapım, onarım, tamirat, tadilat gibi işler ve alan müteahhit firmanın  içeride bulunan halk ediş programlarından kamu ve kurum ve kuruluşların bunları keserek işçilere ödeme sorumluluğu vardır. fakat sosyal sigortalar kurumundan yolsuzluk yazısı götürüldükten sonra işi veren ana firma veya kamu kurum ve kuruluşların taşeron firmalar, işçilerin ücretlerini ödemediği halde SGK’dan borçsuzluk yazısı alabildiğinden işçiler iş veren kurumdan maaşını talep edememektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.