TED ve TEDx Nedir? TED ve TEDx Arasındaki Farklar


TED sözcüğü; Technology, Entertainment, Design kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Teknoloji, Eğlence, Tasarım anlamına gelen TED, çevrimiçi ücretsiz dağıtım görüşmelerine sahip medyada bir organizasyondur. Sloganı yayılmaya değer fikirlerdir ve 1984 yılında kurulmuştur. Temel odak noktası bilim, kültür ve akademik konular üzerine konuşmalarıdır.

TEDx ise TED gibi bağımsız bir etkinliktir ve herkes bunu düzenleyebilir. Bir TEDx etkinliğine ev sahipliği yapmak isteyen bireylerin, TED’den belirli ilkelere uymayı kabul ettiklerini gösteren bir lisans almaları gerekmektedir. Onlar kar amacı gütmeyen etkinliklerdir, ancak masraflarını karşılamak için giriş ücreti alabilirler.

TED Nedir?

TED, fikirleri kısa konuşmalar şeklinde yaymayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Görüşmeler kısa olabilir, ancak güçlü ve motive edicidir. Genellikle on sekiz dakika veya daha süren görüşmelerdir. TED 1984 yılında kuruldu ve amacı bireyleri teknoloji, eğlence ve tasarım konusunda eğitmek oldu. Ancak, şu anda, kuruluş küresel iş dahil olmak üzere hemen hemen tüm konuları kapsamaktadır. Buna ek olarak, 100’den fazla dilde görüşmeler hazırlanır.

TED, insanların dünyayı daha derinden anlamalarına yönelik arzularını yerine getirmelerine yardımcı olma konusunda tutkulu. Örgüt sıkı çalışıyor çünkü fikirlerin insanların tutum ve hayatlarını değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyor. Bunu kolaylaştırmak için her yıl konferanslar düzenliyor ve çok çeşitli konuları ele alıyorlar. Konuşmalar yapan geçmiş konuşmacılararasında Bill Gates, Bill Clinton, Ken Robinson gibi ünlü insanların yanı sıra Elif Şafak, Mustafa Akyol, Zeynep Tüfekçi gibi Türk isimler de bulunmaktadır.

2006’dan bu yana, kuruluş, çevrimiçi olarak ücretsiz görüntüleme sağlayarak görüşmelerine erişimi iyileştirdi. Aşağıda TED görüşmelerinin olumlu etkileri yer almaktadır:

  • Özgür konuşmayı teşvik eden ve insanların inandıkları şey hakkında konuşmalarını sağlayan bir ortam sağlıyorlar.
  • İnsanların dünya hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar ve sunulan bilgiler bireylerin günlük yaşamlarında oldukça yararlı ve kullanışlı olmaktadır.
  • Önemli bilgiler tüm dünyada birçok kişiye dağıtılmaktadır.
  • Bilgiyi birlikte arttırmanın ortak amacına sahip insanları biraraya getirirler.

TEDx Nedir?

TEDx ise tıpkı TED görüşmeleri gibidir, ancak asıl fark, TED görüşmelerinin küresel olmasına rağmen TEDx’in yerel topluma odaklanmasıdır. TEDx görüşmeleri TED olaylarından bağımsızdır, ancak TED’den belirli ilkeleri izleyeceklerini göstermek için bir lisans almak zorundadırlar. TED olayları gibi, TEDx’in konuşmacıları fikirlerini 18 dakikadan daha kısa bir sürede sergiliyorlar.

  • TEDx konferanslarında, konuşmacılar; kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmaz ve finans kaynağı talebinde bulunmazlar.
  • TEDx konferanslarında konuşmacılar; siyaset veya siyasi partileri tartışmaktan kaçınmalıdır.
  • TEDx konferanslarında konuşmacılar; kendi dini inancını empoze etmeye çalışmazlar.

TED ve TEDx Arasındaki Farklar

TEDx yerel topluma odaklanırken, TED görüşmeleri küresel bir yaklaşım benimsiyor. Bu nedenle, TED olayları dünyayı ve çözümlerini etkileyen şeyler hakkında daha fazladır. TEDx yerel toplumun seslerine, sorunlarına ve çözümlerine odaklanır.

TED tamamen bağımsız bir kuruluştur ve medyanın gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir kuruluştan lisans almasına gerek yoktur. Öte yandan TEDx bağımsızdır ancak TEDx programını hazırlayanlar bir etkinliğe ev sahipliği yapmadan önce TED’den lisans almaları gerekmektedir.

TED konuşmaları gösterilerinde üretken konuşmacıları içeriyor. Konuşmacılar genellikle kendi alanlarında uzmanlar. Öte yandan TEDx kendi alanlarında lider veya uzman lmak zorunda değildir. Herkes gösteriyi düzenleyebilir.

TEDx olayları çoğunlukla özel olarak düzenlenir ve daha küçük bir kitleye hitap eder. TED gösterileri daha geniştir ve TEDx’e kıyasla çok daha büyük bir kitleye hitap eder.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.