Tefsir Nedir?


Tefsir kelimesi, İslamiyet dinine ait bir terimdir. Kelime anlamı olarak “açıklamak” ya da “yorumlamak” anlamlarına gelmektedir. Tefsir kelimesiyle eş anlamlı olan bir diğer kelime de “Te’vil” kelimesidir. Bu kelimenin anlamı da direkt yorumlamaktadır.

Tefsir, bir davranış olarak meydana getirildiği zaman Kur’an-ı Kerim ayetlerinin okunması fiiline dayanmaktadır. Bu bir ilim uğraşı dalı olarak adlandırılabileceği için tefsir ilmiyle ilgilenen kişilere “müfessir” adı verilmektedir. İslam tarihinin genelinde, Kur’an-ı Kerim’in okunması ve yaygınlaştırılması için pek çok çalışmalar yapılmış, hatta bizzat Kur’an’da Al-i İmran suresinin 7. ayetinde konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’in hem muhkem (anlamı anlaşılır olmasıdır) hem de müteşabih (anlamı yoruma açık halde olmasıdır) ayetleri kendi bünyesinde barındırdığı söylenmektedir.

Tefsir ilmiyle uğraşan kişilerin ilk müfessir olarak kabul ettikleri kişi Hazreti Muhammed’tir. Muhammed, Kur’an’ın tefsirini yine Kur’an’dan alıntılar yaparak gerçekleştirmiştir. “Tabiin” ve “Sahabe” denilen ilk ve ikinci nesil Müslümanların ise Muhammed’in Kur’an’la ilgili ayetleri açıklarken bazı hadis külliyatlarını da kaydettikleri rivayet edilmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.