Teizm Nedir?


Günümüzde teizm kavramı en genel anlamıyla Tanrı tarafından, bir vahiy ve peygamber yoluyla insanlığa gönderilen hak dinlere mensup kişilerin Tanrı ve din anlayışlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Bu görüşte Tanrı, evrenin ve  tüm canlılığın yaratıcısı, her şeye kâdir bir varlık olarak algılanmaktadır. Teizm açısından Tanrı sürekli olarak bir yaratma halinde ve yaratmış olduğu tüm canlı varlıklar ile yakın bir ilişki içindedir. Teist dinler açısından Tanrı’nın âlem ve canlılar üzerindeki etkisi, sürekli olan bir etkidir. İnsanlara doğru ile yanlışı göstermek, onların hem bu dünyadaki hem de âhiretteki yaşantılarını hesaba katarak, yine insanlar arasından seçmiş olduğu çeşitli elçiler aracılığıyla bir takım emir ve yasakları iletmek için dinler göndermesi teist anlayışın temelini oluşturmaktadır.

Yine teist dinler açısından peygamberlik ve peygamberlerin Tanrı tarafından görevlendirilmiş olduklarının en büyük delili olarak açığa çıkan mûcizeler, dinsel gerçeklikler olarak kabul görür. Teist dinler tarafından ortaya konulan ve belki de onu diğer tüm insan ürünü dinsel anlayış ve kabullerden ayıran inanç ölüm sonrasıyla ilgili mâkul bir açıklamanın yapıldığı ahiret inancıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.