Tekke Ne Demektir?


Aslı tekke olan ve Farsçada dayanmak, dayanılan yer anlamlarına gelen bu söz, “tekyegah” diye de kullanılır.
Derviş denen tasavvuf ehlinin toplandıkları, zikrettikleri, kendilerince tekarür etmiş töreyi yerine getirdikleri yapı ve müştemilatına denir.

Türkçede “tekke” diye kullanılır. Hatta, “derviş dervişi tekkede, hacı hacıyı Mekke’de bulur” diye bir ata sözü de vardır. Tekkeye, gene Farsça olan ve huzur, büyüklerin tapısı, kapı yanı anlamına gelen “dergah” da denir. Tarikatın, yani tasavvufun yollarında birinin mensuplarına mahsus olan ve o tarikatın büyüklerinden birinin şeyh olduğu, yahut büyük birinin yattığı tekkeye “hankah” derler; bu söz de Farçadır. Bir de gelip geçen dervişlerin birkaç gün konuk edilecekleri küçük tekkeler vardır ki bunlara da “zaviye” adı verilmiştir. Bu söz, bucak anlamındadır ve Arapçadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.