Terminoloji Nedir?


Aslında terim bilimi olarak bilinen terminoloji, terimler ve kullanım alanları ile ilgili bir bilim dalıdır. Spesifik metinlerde geçen, basit veya birleşik sözcüklere terim denilmektedir. Bu terimlerin, anlamlarının ortaya çıkarılması, çözümlenmesi, araştırılması, doğru kullanım için kurallar getirilmesi işlemlerinin tamamıdır.

Terminoloji neyi incelemektedir?

Terim bilimi yani terminoloji, kontrollü bir terim sözlüğü gibidir. Terminoloji olmadan orijinal ve yerleşmiş bir içerik olamaz. Basit ve bileşik sözcükleri inceleyen terminoloji, yazının dünya üzerinde ilk bulunmasından bu yana, insanların kullandığı tüm terimleri incelemektedir. Dünyanın her köşesinde kullanılan dilleri ve içine yerleşen terimlerin kökenini inceleyen bu bilim, kelimelerin nasıl değiştiğini ve dilimize nasıl ulaştığını da araştırır. Bütün dünyada kullanılan terimleri incelerken, bilinmeyen terimleri incelemektedir.

Kavramsal sözcüklerin gerek anlamlarını, gerekse de kullanımlarını inceleyen terminoloji, farklı kavramları da sınıflamaktadır. Biyoloji, kimya, fizik ve matematik gibi bilim dallarında kullanılan sözcükleri de sınıflandırmaktadır. Bilimsel gelişimler ile ortaya çıkmış olan yeni terimleri de kökenleri ile inceler.

Günlük hayatımızda yaşadığımız ve çok kullandığımız, artık yerleşmiş sözcük olarak kullanılan terimlerin, belli kurallar ile kullanılmasına yarayacak çalışmalar yapmaktadır. Böylece, ortak bir dil içinde konuşmamızı sağlamaktadır. Bilimsel açıdan düşünüldüğünde, çeşitli ülkelerde araştırma yapan bilim adamlarının terminoloji sayesinde birbirini anlayarak, daha iyi gelişmesini sağlamaktadır. Böylece, bilimsel çevreler terminoloji sayesinde birbiri ile fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı sağlamaktadır.

Terminoloji sayesinde, dillere yerleşen ve günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılan terimlerin kavramsallaşması sağlanmaktadır. Böylece insanlar, daha iyi kendilerini ifade etmekte ve dilin gelişimi sağlanmaktadır. Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan terimler, bir sözlük gibi kullanılmaktadır. Bilimsel çevrelerin birbirini anlamasını sağlayarak, ortak bir dilde çalışmaların ilerlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle, terminoloji çok önemli bir bilim dalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.