Tevekkül Nedir?


Tevekkül nedir?

Tevekkül; İslam dinine mensup kişilerin, yaratıcısı olduğuna inandığı Allah-u Teala’dan bir durum sonrasında beklediği sonuçtur. Tevekkül, dünyevi meselelerde gösterilen tüm gayretin, emeğin ve çabanın sonrasında sonuç için iyisiyle kötüsüyle temiz kalple Allah’tan beklenen neticedir. Bu neticeyi beklerken de belirttiğimiz gibi tüm gayreti göstermenin yanında dinen de bütün vecibeleri yerine getirerek geçirilen süreçten sonra bekleyiş kısmına geçmektir. İnanışa göre bir olayın sonucu ne olursa olsun, onu iyiye ve hayra yormak tevekkülün şartlarındandır. Bir durum sonucunda üzüntüye de çıksa, onun yaradan tarafından bu şekilde uygun görüldüğüne inanıp olduğu gibi kabullenmektir.

Can sıkan bir durumla karşı karşıya kalınsa dahi bu durumu akıldan herhangi bir kötü düşünce geçirmeden kabul etmek gereklidir. Zaten Müslümanlık inanışında kişi eğer iyi ve hayırlı bir işle uğraşıyorsa, bu iş nihayete erdiğinde de aynı şekilde iyi ve hayırlı bir sonuç alacaktır. İnsanın dünyevi yaşamında kendisi için iyi olacağını sandığı şeylerin bir şekilde kötülükle sonuçlanması ya da kötü diye düşündüğü şeylerin kendisi için çok iyi sonuçlar doğurması, hep Allah’ın hikmetindendir diye tabir edilmektedir. Tabi bu hikmet ve şeraitler için de insanoğlunun içinde bulunduğu bir takım davranışlar vardır.

Eğer bir olayın kendisi için kötüye gideceğini düşünüyorsa mutlaka bir önlem ve tedbir alması gerektiği söylenmiştir. İyi bir nihai durum içinse mümkün mertebe elinden gelenin en iyisini yapması ve elindeki bütün imkanları kullanması gerektiği söylenmektedir. Basit bir örnekle eğer bir insan hasta olacağını fark edip herhangi bir önlem almıyorsa, o kişinin tevekkül etmesinin hiç bir anlamı yoktur. Ancak ve ancak elinden geleni yapıp kendini sağlık açısından ilaçlarla, tedavilerle vb. yollarla koruma altına aldıktan sonra tevekkül edebilir. Allah hiç bir kulunu çaba göstermediği şeyle ödüllendirmez diye söylenmektedir. Ve bu tevekkül sürecinde edilen dualarda ısrarcı olmanın bir anlamının olmadığı, ”hayırlısı ise olsun” demenin ihmal edilmemesi gerekliliği öğütlenmiştir.

Tevekkülün doğru olarak anlaşılması

Müslümanlık inanışında, insanların dünyadaki yaşadıkları hayatlarında başlarına gelen her türlü durumun kendi içerisinde ying-yang gibi birbirinden bağımsız düşünülemeyecek sebep-sonuç ilişkileri vardır. Bu sebep sonuç ilişkilerini her insan Allah’ın ona bahşetmiş olduğu aklıyla ve mantığıyla bulabilir. Süregelmiş tüm kuralları göz önünde bulundurarak istek ve dilekleri doğrultusunda ”doğru” olan şeyleri yaparak, sebeplerinin arkasında durarak ve isteyerek çalışırsa yaratıcısından tevekkül istemesi gayet muhtemeldir.

Kuran-ı Kerim’de tevekkülle ilgili yer alan ayetler ve Hadis-i Şerifler

”Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki; sabrederler ve Rab’lerine tevekkül ederler.” (Ankebut 29 / 58-59)

”Allah’ın yolunda, yani doğru yolda mücadelenizi ediniz.”

”Allah-u Teala acziyeti ve gevşek yapıyı mazur görmez. Aklını ve zekanı kullanmalısın. İşin mühimmiyeti seni mağlup edebilecek gibi gözükse de, yaradanın yardımı bana yeter diyerek çalışmaya devam etmelisin.”

”Başlarınız hareket ettiği sürece rızık konusunda karamsarlığa düşmeyin. Zira insanoğlunu annesi kıpkızıl, üzerinde hiçbir şey olmayan halde doğurur; sonra aziz ve celil olan Allah-u Teala onu her çeşit rızıkla rızıklandırır.”

”İnsana çalıştığından başkası yoktur.”

”Çalışan kişi, Allah’ın dostu ve sevgilisidir.”

”Azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et.”

”Beni benden daha iyi bilen, bana benden de daha şefkatli olabilen Rabbimden ne gelirse gelsin, hoştur. Anne rahminde beni, şefkatiyle besleyen, dünyaya geldikten sonra anne kucağını ve baba ocağını benim iyiliğime ve imdadıma gönderen; dağları içindeki madenleriyle, bağları içindeki meyveleriyle, denizleri içindeki balıklarıyla bana hizmetkar eyleyen Halık-ı Kerim benim için neyi takdir ederse sadece onda hayır vardır. Benim kuvvetim ve kudretim gibi fikrim de kısadır. Anne rahminde neyin benim hakkımda en hayırlısı olduğunu bilemeyeceğim gibi, hangi sonucun öteki alemde benim lehime olacağını da dünyevi alemde bilememekteyim. O halde, yaradanıma tevekkül ediyorum.”


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.