Thomas Edison kimdir?


Bir çok dalda icatlar yapmış olan Thomas Alva Edison, 1847’de, Ohio’nun Milan kasabasından doğmuştur. Sadece üç örgün öğrenim görmüştür ve okul müdürü zekasının az gelişmiş olduğuna hükmetmiştir!

Edison, ilk icadı olan elektirikli oy kaydediciyi henüz 21 yaşındayken icat etti. Bu aygıt hiç satmadı ve bunun üzerine Edison daha kolay pazarlanabileceğini düşündüğü icatlar üzerine yoğunlaştı. Oy kaydediciyi icat etmesinin üzerinden fazla zaman geçmeden, kırk bin dolara sattığı gelişmiş bir stok takip sistemi icat etti; bu fiyat o zamanlar için muazzam bir meblağdı. Bunu diğerler icatları takip etti. Edison kısa sürede hem zengin hem de ünlü oldu. En özgün buluşu muhtemelen, 1877’de patentini aldığı gramofondur.

Thomas Alva Edison
Thomas Alva Edison

Edison elektirikle aydınlatma sistemini icat eden ilk kişi değildir. Birkaç yıl önce ark lambaları Paris sokaklarının aydınlanmasında kullanmıştı. Ama Edison ampulü, yine O’nun geliştirmiş olduğu elektrik dağıtım sistemiyle birlikte, elektrikle aydınlatmayı sıradan evlerde kullanılmaya elverişli hale getirdi. 1882’de Edison’un şirketi, New York evleri için elektrik üretmeye başladı ve bundan sonra da elektriğin evlerde kullanımı dünyaya hızla yayıldı.

Edison sadece bir mucit değildi; üretimle de ilgiliydi ve birkaç sanayi şirketi kurdu. Bunlardan en önemlisi, zaman içinde “General Electric” adını aldı.

 

 

Edison, hayatının büyük bölümünde ileri derecede işitme bozukluğu çekti. Ancak bu engeli hayret verici bir çalışkanlıkla dengeledi, hatta öteye bile geçti. Edison iki kez evlendi. ver her evliliğinden üçer çocuğu oldu. West Orange, New Jersey’de 1931’de öldü.

Ancak Edison’un icatlarından hiçbiri kendi başına olağan üstü önem taşımamakla birlikte, O’nun sadece bir icat değil binin üzerinde icat yapmış olduğunu da hatırlatmaya değerdir.

Kaynak: Michael H. Hart-Dünya tarihine yön veren en etkin 100 kitabı.


One Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.