Tımar Sistemi Nedir, Yararları ve Zararları Nelerdir


Tımar Sistemi Nedir?

Tımar sistemi Osmanlı Devleti zamanında uygulanmıştır. 1. Murat döneminde İlk kez uygulanmıştır. Bu sistemde tarım üretimlerini arttırmak ilk amaçtı, devlet memurlarına ve askerlere ekip, biçmesi için toprak verilirdi. Devletten maaş almazlardı bu kişiler topraklardan elde edilen gelirleri devlete teslim ederlerdi. Bu toprakları işleten kişiler topraktan elde ettikleri gelirler ile devlete asker yetiştirirlerdi. Tımar sistemi sayesinde askeri ve idari sistem düzen sağlamaktadır.

Tımar Sisteminin Faydaları?

– Devletin çalışan sayısında azalma ve maaş vermede azalma

– Sürekli göçebe yaşayan Türkler, yerleşik yaşama geçtiler

– Devletin vergileri düzene girerek vergi geliri artmıştır

– Eyalet askerleri tımar sistemi sayesinde oluşmuştur

– Ülkenin topraklarından ve arazilerinden daha iyi yararlanılmış

– Devletin üretim artarak sistematik bir hal almıştır.

 Tımar Sisteminin Zararları?

– Bu sistemi kendi çıkarları için kullanıp devlete zarar verenler olmuştur

– Devletin yıkılış sürecine girmesini sağlayan etkilerden birisidir

– Düzen ve istikrar bozulmasıyla askeri düzende bozulmalar görülmüştür

– Toprak ve arazilerin verimsizliği artmış ve çölleşmeye başlamıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.