Tiroid Kanseri Nedir?


Yunanca thyroiedes kelimesinden türetilen organın adı ingilizce kaynaklarda THYROİD GLAND olarak yazılmıştır. Türkçe tıbbi kaynaklarda ise “TİROİD” olarak yazılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu tarafından TİROİT olarak yazılması öngörülmüş olup bu yazıda da bu tanım kullanılacaktır.

Vücutta hemen her organda olduğu gibi tiroidte de kanser gelişebilmektedir. Tiroidte kanser gelişmesinin nedenleri diğer bir çok kanserde olduğu gibi çok kesin değildir. Ancak bilinen en önemli etkenin çocukluk çağında ya da daha sonra radyasyona uğramış olması. Radyasyondan alınan doza bağlı olarak 3-5 yıla kadar tiroidte kanser riski artar. Her radyasyon ile karşılaşan bireyle kanser gelişmesi de söz konusu değildir.

Tiroid
Tiroid

Tiroit kanserleri temel olarak 4 tipten oluşur. İlk 2 tipi iyi seyirli kanserler grubuna girer ve bu hastaların yaşam süreleri oldukça uzundur. Özellikle iyi bir tedavi uygulanırsa önemli bir bölümünde bireylerin çoğu bu hastalıktan ölmez. Diğer 2 tipi ise daha saldırgan bir durum sergiler.

Papiler troid ve foliküler tiroid kanserlerine uygun bir tedavi uygulanırsa hastalıksız yaşam süreleri oldukça uzundur.

Tiroit hastalıkları bilinenden daha yaygındır ve birçok bireyi etkilemektedir. Genel olarak guatr adı altında bilinen bu hastalıklar çok çeşitlidir ve bugün için çoğunun tedavisi mümkündür. Bu bölümdeki bilgiler, bu zamana kadar edindiğim deneyimler sonucu hastaların merak ettikleri konuları ağırlıklı olarak işlemektedir. Tiroit bölümü hazırlanırken, başvurulan tıbbi kaynaklar yazının sonunda belirtilmiştir.

Tiroit vücudun hangi bölgesindedir?

Tiroit, ilk defa rönesans devrinde Leonardo da Vinci’nin orijinal çizimlerinde gösterilmiştir. Buna göre; boyunda, soluk borusunun ( trakea ) her iki yanında iki ayrı salgı bezi olduğu kabul edilmiştir. Daha sonraları bu iki parçanın çoğu kez istmus adı verilen bir bölümle birleşmiş ve kelebeğe benzeyen tek bir bez olduğu anlaşılmıştır. Önden bakıldığında tiroidin yeri şu şekilde belirlenebilir: boyunda çene altında yer alan ve erkelerde daha belirgin bir şekilde görülen kıkırdaktan oluşan çıkıntının (adem elması) hemen altındaki bölgede bulunur ve yutkunmakla hareket eder ( Resim 1 ). Normal büyüklükteki bir tiroit zayıf kişiler hariç çoğu kez elle hissedilemez.

Salgı bezi nedir?

Ürettiği bazı kimyasal maddeleri bir kanal ya da kan yoluyla başka bölgelere gönderebilen organ olarak tanımlanabilir. Örneğin tükürük bezleri ürettiği tükürüğü bir kanal aracılığıyla ağız boşluğuna akıtır ve tükürük içindeki bazı kimyasal maddeler hem gıdaların sindirimini başlatır hem de ağzın ıslak kalmasını sağlar. Bunlara dış salgı bezi denir. Tiroit gibi salgı bezleri ise ürettiği kimyasal maddeleri kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine göndererek çeşitli işlevlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bunlara ise iç salgı bezi denir. Tiroit gibi salgı bezlerinin ürettiği kimyasal maddelere ise genellikle hormon adı verilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.