Tiyatro Nedir, Özellikleri Nelerdir


Herhangi bir olayın insanların gözleri önünde ve sahnede canlandırılmasına tiyatro denilmektedir. İnsan yaşamı ile insanlar arasındaki ilişkinin sahnede canlandırılması amacı ile yazılan eserlerdir. Duygu, hayaller ve düşüncüler sahnede canlı bir şekilde sergilenmektedir.

Eski Yunan kaynaklarında bir oyunun oynandığı yer olarak geçmektedir. Belirli bir metne göre sahnelenen tiyatro hem güzel sanatların bir dalıdır hem de edebi bir türdür. Genelde sahnede canlandırılması için yazılan tiyatro metinleri, çok nadir olmakla beraber sahnede okunmak için de kaleme alınmaktadır.

Diğer birçok sanat dalı gibi dini törenlerden doğan tiyatro, zamanla bu özelliğini yitirerek sanat halini almıştır. İnsanların doğa olaylarını kendilerinin beden hareketleri ile temsil etmeleridir.

 Tiyatronun özellikleri şunlardır

  • Dinlenme ve seyredilme özelliklerini barındıran edebi eserdir. Buna bağlı olarak da hem göze hem de kulağa hitap eder.
  • Etkileme gücü çok yüksektir.
  • Tiyatro oynayan oyuncular sözler ile eylemleri birleştirmiştir.
  • Tiyatro oyuncuları bir yandan konuşurken bir yandan da karakter sergilemektedir.
  • Belirli bir zümre değil tüm toplumun ilgisini çekmektedir.
  • Dil unsurlarının en etkili bir şekilde kullanıldığı sanat dalıdır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.