Tiz Ses Nedir?


Müzik dünyasında kullanılan, günlük hayatta kullanımına pek rastlanmayan pek çok terim sözcük bulunnmaktadır. Arpes, bersöz, beste, konçerto, diyez, rondo, sol terimleri gibi pes ses ve tiz sesler de müzik dalında kullanılan terim sözcüklerdendir.

Bazı yaşam felsefelerinde filozofların da savunduğu gibi evrende her sözcük diyalektik bir süreçte, yani karşıtların birliğiyle ortaya çıkmıştır. Küçük kalemin yanındaki büyük kalem, siyah çantanın yanındaki beyaz çanta, çalışkan bir öğrencinin not ortalamalarının yanındaki tembel bir öğrencinin not ortalamaları gibi pes ses ve tiz ses de diyalektik iki terimdir, birbirlerinin zıttı ve aynı zamanda tamamlayıcısıdırlar. Bu yüzden önce pes sesi tanırsak tiz sesin ne olduğunu daha iyi kavrayabiliriz.

Pes Ses Nedir?

Pes ses, düşük frekanslı seslere denmektedir. Halk arasında ‘kalın ses’ olarak da bilinen pes ses, sesin göğüsten gelen haline denir. Yapıları gereği genellikle erkeklerin sahip olduğu bu ses, yüksekten alçağa doğru seslendirilen sestir. Diyafram kaslarının doğru kullanımı bu sesin doğru çıkarılması için çok önemlidir. Karşıtı tiz ses olarak bilinmektedir.

Tiz Ses Nedir?

Tiz ses, yüksek frekanslı seslere denmektedir. Ses frekansı 1200 Hz ve daha üstünde olan sesler tiz ses olarak geçer. Pes sesin karşıtıdır. Halk arasında ‘ince’ ses olarak bilinir. Mesela kedilerin çıkardığı sesler yüksek frekanslı olduğundan tiz sese bir örnektir. Aynı şekilde kuş cıvıltıları ve sinek vızıltamaları da frekanslarının yüksek olması sebebiyle tiz seslerdir. Yapıları gereği genellikle kadınların sesleri tiz sese örnektir. Pes seste ses yüksek alçağa doğru seslendirilirken tiz seste bu durum alçaktan yükseğe doğru seslendirilmek olarak değişir. Diyafram kaslarının doğru kullanımı da her seste olduğu gibi tiz sesi doğru çıkarmada önemli bir yer tutar. Ses kaynağının hızı arttıkça ses titreşimlerinin de daha yoğun olduğu bilinmektedir. Bu titreşimler frekansı arttırdığından tiz ses oluşmaktadır. Kafa sesi olarak çıkarılır fakat alınacak şan ve ses eğitimlerinde doğru kullanım öğrenilebilir. Günlük konuşmalarda tiz ses keskin ve ince bir ton olarak karşımıza çıkmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.