Trafik Haftası İle İlgili Yazı


Trafik Haftası ne zaman kutlanır, Trafik Haftasının ve Trafik Kurallarının Önemi. Trafik Haftası Hakkında Bilgi.

Kara, deniz ve hava taşıtlarıyla insan ve hayvanların gidiş gelişlerini düzenleme işine Trafik denir. Bu düzenlemenin yapılabilmesi için birçok esas saptanmıştır. Bu esasların tümüne birden Trafik Kuralları diyoruz. Trafik dediğimiz düzenin amacı yolcuların ve taşıtların güvenliğini sağlamaktır. Bu da Trafik Kurallarına uymakla mümkündür.

Trafik, kara, deniz ve hava trafiği olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. Bu bölümlerin her biri ayrı bir düzenlemeyi gerektirir ve kendilerine özgü kuralları vardır.

Kara trafiğinin tarihi çok eskidir. Babil şehrinde trafik düzeni kesin kurallara bağlanmıştı. Eski Roma’da yaya ve araçlar için bazı yollar ayrılmış, tek yönlü yollar belirlenmiş, gidiş ve gelişe ancak geniş yollarda izin verilmek suretiyle bir trafik düzeni kurulmuştu. Zamanla gelişen ve artan kara taşıma araçlarıyla artan nüfus yoğunluğu bugünkü trafik düzeninin kurulmasına, yeni kuralların saptanmasına ve uygulanmasına sebep olmuştur. Bütün trafik kuralları can ve mal güvenliğini sağlamak amacına yöneliktir. Trafik işaretlerine uymak, yolun sağını takip etmek, yaya kaldırımı olmayan kara yollarında yayaların yolun solundan gitmesi, dar yol ve geçitlerde öndeki aracı geçmemek önemli trafik kurallarındandır.

Trafik işaretleri dünyanın her yerinde, çok küçük farklılıklarla hemen hemen aynıdır. Fakat az da olsa bazı ülkelerde taşıtların, yolun solundan gitmeleri kuralı vardır (İngiltere’de olduğu gibi). Genellikle bütün ülkelerde itfaiye arabalarına, Cankurtaranlara, Devlet Başkanlarının ve bunları korumakla görevli olanların araçlarına, güvenlik hizmetiyle görevli araçlara geçiş üstünlüğü tanınmıştır. Özellikle büyük şehirlerde, trafik kurallarının en önemlilerinden birisi, şayet varsa yol kavşaklardaki renkli trafik lâmbalarına uymaktır. Yeşil, sarı ve kırmızı olarak yanıp sönen bu lâmbalar kavşaklarda, yayaların ve araçların geçişlerini düzenler. Yeşil ışık yolun geçişe açık olduğu, sarı ışık yolun geçişe kapanmak veya açılmak üzere olduğu, kırmızı ışık ise yolun geçişe kapalı olduğu anlamına gelir. Bazı kavşaklarda trafik polisleri bu görevi yaparlar.

Deniz trafiğinin de kendisine özgü bazı kuralları vardır. Örneğin, açık denizlerde karşılaşan gemiler birbirlerinin solundan geçmek, rotaları kesişen iki ge: miden küçük olanın, yolunu değiştirerek büyük geminin arkasından, yâni dümen suyundan geçmesi zorunluluğu vardır. Deniz fenerleri, Sis çanları deniz ulaşımında kazaları önlemek amacıyla kullanılır. Çarpışan gemiler birbirine yardım etmek zorundadırlar. Günümüzde artan uçak sayısı hava ulaşımının sıklaşmasına sebep olmuş, genellikle ölümle sonuçlanan uçak kazaları hava trafiğinde de kesin kuralların konmasını gerektirmiştir. Çeşitli büyüklükteki uçakların uçuş yükseklikleri uluslararası bir anlaşmayla saptanmıştır. Bir alandan diğer bir alana giden uçakların, hava durumuna göre uçuş yükseklikleri 2000, 3000, 4000 metre gelenlerin ise 2500, 3500, 4500 metre olarak ayarlanması suretiyle kazalar önlenmektedir. Uçak alanlarındaki kontrol kuleleri, radar istasyonları hava trafiğinin düzenlenmesinde, büyük yararı olan araçlardır.

Saptanan trafik kurallarına, trafik düzenini sağlamak amacıyla yapılan modern araçlara rağmen, dünyada trafik kazalarını tamamen önlemek mümkün olamamaktadır. Her yıl binlerce insan trafik kazası sonunda hayatlarını kaybetmekte, milyonlarca lira tutarında araç kullanılmaz hâle gelmektedir. Denebilir ki en korkunç hastalıklar dahi trafik kazalarındaki kadar insanın ölümüne, en büyük depremler bile trafik kazalarındaki parasal zarara sebep olmamaktadır.

Açıkça ifade etmek gerekirse, trafik kazaları insanlık için bir afettir. İstatistiklere göre 1972 yılında yurdumuzda 29,821 trafik kazasının olduğunu, bu kazalarda 5541 vatandaşımızın hayatlarını kaybettiğini belirtmek, bu yargımızı kanıtlamaya yeterlidir sanırız. Aynı yıl içinde trafik kazaları sebebiyle uğradığımız zarar ise 120 milyon lira civarındadır.

Bir noktayı daha belirtelim: Mevcut motorlu araç ve nüfus oranına göre Türkiye, batı ülkeleri arasında, trafik kazasının en çok olduğu ülkedir. Bu acı gerçekler hepimizin trafik konusunda daha dikkatli olmamızı, kurallara titizlikle uymamızı zorunlu kılmaktadır. Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü başlayan Trafik Haftası boyunca ilgililerin çabalarına katkıda bulunmak ve yardımcı olmak. Bu işin önemini belirtmek gerekir. Trafik kurallarına yalnız Trafik Haftasında uymak yeterli değildir. Her zaman ve her yerde trafik kurallarına uymak en önemli yurttaşlık görevimizdir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.