Türk Tarih Kurumu Ne Zaman ve Kim Kurdu Tarihi


Türk Tarih Kurumunu kim kurdu, Türk Tarih Kurumu amacı ve görevleri nelerdir, Türk Tarih Kurumunun tarihi hakkında bilgi.

Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği büyük eserlerden birisi de Türk Tarih Kurumudur. Radikal inkılaplarla Türk milletinin sosyal hayatını kökünden değiştiren Atatürk, binlerce yıllık engin bir tarihe sahip olan dünya medeniyetinin kuruluşunu da ve ilerleyişinde büyük hissesi bulunan Türkün, son birkaç asır İçinde düştüğü gerilikten bir an önce kurtulmasını ve yüksek kültürlü İleri bir camia olarak medeniyet aleminde layık olduğu veri almasını istiyordu.

Tarihi bu büyük hamleler için en güzel bir enerji kaynağı olduğu şüphesizdi. Şimdiye kadar yabancı müelliflerin çok defa boş hükümlerine kurban giden Türk tarihinin yeni baştan arkeolojinin son yıllardaki verimli çalışmalarından da faydalanılarak objektif bir görüşle tetkik icap ediyordu. Bu lüzumu çok derinden duymuş olan Atatürk, tarih araştırmalarına gösterdiği alakayı büyük bir vecd içinde ölünceye kadar hiç gevşetmeden devam ettirdi. Dr. Afet İnan, Atatürk’ün 1928 yılından beri Türk tarihiyle esaslı surette meşgul olmaya başladığını söyler.

Türk Ocağı. Türk Tarihi Tetkik Encümeninin Kurutması: 28 Nisan 1930 da Ankara’da toplanan 6. Türk Ocakları Kurultayı Atatürk’ün işaretleriyle Türk Ocakları merkez heyetine bağlı Türk Tarihi Tetkik Heyeti adlı bir encümen kurulmasına karar verdi. Atatürk bu heyeti yüksek himayesine aldı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.